Relevante artikler om unge med synshandicaps i Øjeblikket nr. 7.

I den seneste udgave af Dansk Blindesamfunds magasin, Øjeblikket, er der en række artikler om unge med synshandicaps samt forslaget om et Nationalt Ressourcecenter, som LFBS også har argumenteret for.

Læs bl.a. artiklen med Thorkild Olesen, “Vi skal gøre det bedre” samt de andre artikler: Nationalt ressourcecenter for blinde og svagsynede er vejen frem”, “Sæt mig fri” med Ulla Holtze og artiklerne om de unge synshandicappede Lasse og Maria.

Du kan læse artiklerne og resten af Øjeblikket nr. 7 på følgende link: https://blind.dk/stoet-os/oejeblikket/oejeblikket-nr-7-maj-2016

Minimesse i Handicaporganisationernes Hus

Instrolog og Butikkik holder i samarbejde minimesse d. 2. juni fra 11-16 i Handicaporganisationernes Hus – Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Der er gratis entré.

De vil her vise deres både deres seneste nyheder samt andre af deres produkter inden for bl.a. CCTV, elektroniske lupper, læsesystemer, DAISY afspillere.

Af hensyn til drikkevarer og forplejning vil arrangørerne sætte stor pris på tilbagemelding/indikation af deltagelse. Tilmeldingen er ikke bindende og deltagelse i arrangementet er gratis.

Tilbagemelding kan ske på info@instrulog.dk eller mail@butikkik.dk samt på tlf. 44 97 94 77 eller 36 46 19 60.

Nyt nummer af Øjensynligt

Denne gang er det store fokus i bladet på den netop offentliggjorte Forløbsbskrivelse fra Socialstyrelsen. Herudover er der også en artikel om Dansk Blindesamfunds konsulentordning, en artikel fra Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg og endelig præsenterer vi, de mange aktiviteter, som LFBS afholder henover 2016..

Bladet er tilgængeligt i RTF og PDF.

Læs bladet her.

Arrangementer i 2016

Forældremøde IBOS 
12. marts kl 11.00 til 15.30
Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Forældremøde Syncenter Refsnæs
2. april kl 11.00 til 15.30
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Familiekursus Houens Odde Spejdercenter
20. maj  kl 17.00 til 22.maj kl 13.00
Houens Odde 14-16, 6000 Kolding

Familiesommerferie Musholm
18. juli kl 12.00 til 23. juli kl 10.00
Musholmvej 100, 4220 Korsør

Forældrekursus Synscenter Refsnæs
16. september kl 17.00 til 18. september kl 13.00
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Billede

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. En tidlig, koordineret og højt specialiseret indsats har stor betydning for barnets udvikling og udgør fundamentet for inklusion og deltagelse senere i livet. Dermed bliver mulighederne for at få en normal hverdag i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kraftigt styrket.

forlobsbeskrivelse_synsnedsaettelse-endeligSocialstyrelsen giver i forløbsbeskrivelsen 11 konkrete anbefalinger i forhold til de højt specialiserede indsatser på social- og undervisningsområdet – vi har samlet anbefalingerne i en letoverskuelige udgave, som du kan læse her.

Læs også den fulde udgave af forløbsbeskrivelsen på dette link: http://vidensportal.dk/handicap/Forloebsbeskrivelse-boern-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse