Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Dato: 18. september 2016 kl. 11.00 til 12.00
Sted: Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4000 Kalundborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

  • Jesper Dahl
  • Nils Bo Hermansen

7. Forslag til behandling
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Kom til Paralympic Day 2016

Sahva og Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder lørdag d. 8. oktober Paralympic Day i Vejen

Idrætscenter. I år bliver Paralympic Day ekstra stort, da det afholdes tre uger efter de Paralympiske Lege i Rio. Derfor bydes der både på en idrætsdag for børn og unge i alderen 7- 18 år, samt talentidentifikation og rekruttering for atleter i alderen 16-35 år.

Læs resten

Familie sommerferie 18. juli – 23. juli 2016

Målgruppen for ferieopholdet er børn og unge med synshandicap og andre handicaps og familie, ledsagere og hjælpere.

Vi håber at rigtig mange vil være med til at opleve en sommerferie på Musholm, da vi er ret sikre på, at det bliver en succes. Så kom og vær med, så vi sammen kan skabe et ferieophold for børn og unge i målgruppen.

Se programmet for sommerferien her:
Familie sommerferie 18.-23. juli 2016

Yderligere information
Wilma Clausen: 60 19 20 42 – Claus Sørensen: Mobil: 50 81 80 48

Tilmelding: Wilma Clausen, wilmaclausen@gmail.com
Pris pr. deltager inkl. morgen og aftensmad: 2.500,00 kr.
Indbetaling på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 3077799 (Husk at skrive navn på indbetaling).

Relevante artikler om unge med synshandicaps i Øjeblikket nr. 7.

I den seneste udgave af Dansk Blindesamfunds magasin, Øjeblikket, er der en række artikler om unge med synshandicaps samt forslaget om et Nationalt Ressourcecenter, som LFBS også har argumenteret for.

Læs bl.a. artiklen med Thorkild Olesen, “Vi skal gøre det bedre” samt de andre artikler: Nationalt ressourcecenter for blinde og svagsynede er vejen frem”, “Sæt mig fri” med Ulla Holtze og artiklerne om de unge synshandicappede Lasse og Maria.

Du kan læse artiklerne og resten af Øjeblikket nr. 7 på følgende link: https://blind.dk/stoet-os/oejeblikket/oejeblikket-nr-7-maj-2016