Synslinjen åbner!

Den 1. december 2016 åbner Synslinjen. Det er en telefonrådgivning, som du kan ringe til, hvis du har fået en alvorlig synsnedsættelse, og hvis du har brug for at tale med en, som har oplevet det samme. Pårørende og andre med relationer til synshandicappede kan også ringe til Synslinjen. Telefonrådgiverne er frivillige og mellem 25 og 75 år. Rådgiverne har selv oplevet at miste synet på forskellige tidspunkter i livet. Du kan være anonym, og rådgiverne har tavshedspligt.

Synslinjen har tlf. 45 80 00 10, og der er åbent mandag kl. 9-13, onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 17-21. Synslinjen er skabt i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, Dansk Blindesamfund Østjylland og Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Der er foreløbigt tale om en forsøgsperiode på 2 år.

Efterårsnummeret af Øjensynligt

I disse dage er det nye nummer af Øjensynsligt på vej rundt til alle medlemmer og andre interesserede. Denne gang har vi bl.a. en guide til bedste mobiltelefon for personer med synshandicap, artikler om at studere i udlandet, goalball, et indtryk fra Syn på sagen 2016 samt fokus på sammenhængskraft og nye resultater.

Som altid er det muligt at læse bladet her på siden i både RTF- og PDF-format på følgende link.

“Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge.”

LFBS har samlet sine synspunkter i notatet, ”Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge”.

Notatet vil blive fremsendt til de relevante myndigheder og aktører på området og kan forhåbentligt bidrage til nogle fornuftige beslutninger.

Læs hele notatet her:
“Sammenhængskraft” i PDF-format
“Sammenhængskraft” i RTF-format