“Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge.”

LFBS har samlet sine synspunkter i notatet, ”Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge”.

Notatet vil blive fremsendt til de relevante myndigheder og aktører på området og kan forhåbentligt bidrage til nogle fornuftige beslutninger.

Læs hele notatet her:
“Sammenhængskraft” i PDF-format
“Sammenhængskraft” i RTF-format

Nyt nummer af Øjensynligt

Det nye nummer af Øjensynligt er på gaden. Denne gang med raportager fra forårets forældremøder på hhv. IBOS og Synscenter Refnæs, årets Landsmøde i DBSU samt naturligvis Aktiv Familieweekend 2016.

Herudover er der også flere artikler om blinde og svagsynedes muligheder for hjælpemidler, ophold i udlandet for unge og Blinde og Svagsynedes Idrætsforening. Bladet er tilgængeligt i RTF og PDF. Læs bladet her.

Kom til Paralympic Day 2016

Sahva og Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder lørdag d. 8. oktober Paralympic Day i Vejen Idrætscenter.

I år bliver Paralympic Day ekstra stort, da det afholdes tre uger efter de Paralympiske Lege i Rio. Derfor bydes der både på en idrætsdag for børn og unge i alderen 7- 18 år, samt talentidentifikation og rekruttering for atleter i alderen 16-35 år.

Læs resten