Leder: Vigtig med vellykket skolestart

Når jeg tænker tilbage på min søns skolestart, husker jeg det som en tid fyldt med forventninger men også bekymringer og praktiske udfordringer. Som forældre valgte vi en skole, vi kendte, fordi storesøster allerede gik der, og lillebror var tilknyttet børnehaven samme sted. Udfordringerne var derfor at sikre vores blinde søn praktisk støtte i førskoleperioden og at gøre kommende klassekammerater og lærere klar til at modtage og håndtere dagligdagen for vores søn.

Alle børn har behov for at føle sig som en del af fællesskabet, og især starten på skolelivet er afgørende. For børn med synshandicap kræver det typisk støtte både fagligt og socialt.
For at kunne deltage på lige vilkår med kammeraterne er det helt afgørende, at barnet tilbydes tidlig introduktion til nødvendige hjælpemidler, og at al undervisningsmateriale tilpasses hjælpemidlerne. Jo tidligere barnet bliver fortrolig med selv at kunne bruge sine hjælpemidler, desto mere gnidningsløst bliver barnet inkluderet i skolemiljøet.

Skolen handler dog om mere end faglig læring. For at kunne mestre hverdagen og f.eks. finde rundt på skolen på egen hånd, er undervisning i mobility og ADL centrale fokusområder. Når barnet mestrer disse færdigheder, er det ikke kun et udtryk for
vellykket inklusion. Det giver også langt større selvtillid og et fundament for fremover at have lyst og motivation til at uddanne sig og klare udfordringer i det videre uddannelsessystem og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

I denne udgave af Øjensynligt sætter vi spot på et tema om skolestart, hvor du kan læse om både synskonsulenter og forældres anbefalinger og erfaringer. Derudover får du indblik i de nedslående konklusioner fra LFBS’ seneste trivselsundersøgelse.

Tidligere artikel
Næste artikel
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.