Hvem er LFBS

Cirkel af hænder set nedefra | LFBS

Foreningens formål er at arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn.

Det er vort håb, at vi gennem en stærk forældreforening kan varetage vore børn og unges interesser i samfundet.

Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på vore medlemmers hverdag og muligheder.

Arbejdet foregår i et bredt samarbejder med andre interesseorganisationer.
Forældreforeningens bestyrelse er repræsenteret i Det Landsdækkende synsfaglige Råd, Fagligt råd og skolebestyrelsen ved Synscenter Refsnæs i Kalundborg, Bestyrelsen på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup, samt diverse udvalg i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Dansk Blindesamfunds Ungdom.
Foreningens afholder 2 kurser om året, et famliekursus om foråret, hvor søskende også har mulighed for at deltage, og et forældrekursus kun for i efteråret.

Vores medlemsblad hedder ØJENSYNLIGT. Alle medlemmer opfordres til at fremsende materiale til bladet, som ud over dette indeholder gode råd, artikler, referater, kursustilmeldinger og meget andet.