Se vedtægterne for Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynde:

Vedtægter – Landsforeningen af Forældre til Blinde og svagsynde – 050621.