Rådgivning

Teenager taler med rådgiver | LFBS

Som forældre kan man komme i en situation, hvor man føler sig helt alene og står i en form for “ingenmandsland”, hvor et par gode råd kan hjælpe. Det kan være ved start i børneinstitution og folkeskole eller måske noget teknik, der driller. Heldigvis findes der en række rådgivningstilbud, der kan hjælpe dig videre i din situation.

I 2016 udgav Socialstyrelsen desuden forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” der giver en række anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

LFBS har i samarbejde med Dansk Blindesamfund udarbejdet en let læst udgave af forløbsbeskrivelsen, der desuden giver nogle gode opfordringer og råd fra brugerorganisationerne. Læs “Den bedste støtte til dit barn” her.

Nedenfor har vi samlet nogle af de rådgivningstilbud, som du kan benytte dig af:

Forældre podcast

Du finder på denne side nogle forælder podcast om børn med synsnedsættelse. Hver podcast har sit eget tema om unges liv. Du får både viden, gode råd og øvelser. Lyt med uanset om du er forælder eller ung med synshandicap.

IBOS og Synscenter Refnæs producerer i alt 24 podcast som bliver lanceret løbende. Forældre podcast er et samarbejde mellem IBOS, Synscenter Refnæs og Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS)

Se hele indholdsbeskrivelsen over de podcast, der er produceret indtil videre.

Synskonsulenter i regioner og kommuner

Når et barn er tilmeldt Synsregistret betyder det, at barnet og dets forældre (samt daginstitution og skole) kan få vejledning og rådgivning af en lokal synskonsulent, hvis de ønsker det.

Efter tilmelding til Synsregistret, vil der blive sendt orientering til kommunen samt til den lokale synskonsulent.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

DBS har en række regionskonsulenter, hvis fornemmeste opgave er et vejlede blinde og svagsynede samt forældre og pårørende til samme. Læs mere om DBSs konsulenter her.

Læs mere om DBS her.

DUKH – den uvildige konsulentordning

Som borger kan du gratis bruge DUKH (en Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) , når du:

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage
  • Læs mere her og tilmeld dig DUKH’s Nyhedsmail, så får du nyheder, Praksisnyt og meget andet.

VISO

Du kan få specialrådgivning i et netværk under VISO. Du kan henvende dig direkte til Synscenter Refsnæs eller IBOS for at få rådgivning

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside:www.socialstyrelsen.dk/viso/kas

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse.

Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde. Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs også mere om Synscenter Refsnæs på www.synref.dk, Facebook og LinkedIn.

IBOS – Institut for Blinde og Svagsynede

IBOS er et landsdækkende og omkostningsfrit tilbud, som yder specialrådgivning og udredning i sager, hvor kommunerne ikke selv har tilstrækkelige kompetencer eller mulighed for at løse sagerne.

IBOS løser sager, der har en høj grad af kompleksitet. Vores tilbud henvender sig til unge og voksne med synsnedsættelse (fra 14 år og opefter), pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med målgruppen.

Vi tilbyder også specialrådgivning til arbejdspladser, institutioner og organisationer, som har kontakt med målgruppen.

Læs mere om IBOS – Institut for Blinde og Svagsynede på www.ibos.dk.

Ankestyrelsen

Har du får et afgørelse fra kommunen om hjælpemidler, tabt arbejdsfortjeneste, støttetimer eller andre ting i forhold til dit barn, hvor du ikke mener, at argumentationen er tilstrækkelig? Så har du muligheden for at anke afgørelsen ved Ankestyrelsen.

Du kan læse mere om Ankestyrelsen samt ankeprocessen på Ankestyrelsens webside – www.ast.dk