Forløbsbeskrivelsen

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

En forløbsbeskrivelse formidler aktuel bedste viden om højt specialiserede indsatser til målgrupper med sjældne og komplekse behov, herunder viden om indsatsernes effekt, og hvilke faglige kompetencer der er vigtige at inddrage i borgerens forløb.

Da vi hos LFBS fokuserer på blinde og svagsynede, er det Forløbsbeskrivelsen der handler om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser i det omfang der er behov herfor, og når der foreligger tilstrækkelig sikker viden om indsatserne til de specifikke målgrupper.

Forløbsbeskrivelserne er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere med behov for højt specialiserede indsatser.

Forløbsbeskrivelserne henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatserne tilrettelægges med henblik på at skabe et sammenhængende og koordineret forløb for borgeren.

Næste artikel
LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.