Forløbsbeskrivelsen

En forløbsbeskrivelse formidler aktuel bedste viden om højt specialiserede indsatser til målgrupper med sjældne og komplekse behov, herunder viden om indsatsernes effekt, og hvilke faglige kompetencer der er vigtige at inddrage i borgerens forløb.