Mestring i norske fjelde

120 børn, unge og voksne prøvede kræfter med langrend, kælk, isvandring og isfiskeri på Hurdal-centret i marts. Det flyttede grænser, gav gåpåmod og selvtillid.


Norsk Blindeforbunds mestrings- og kursuscenter i Hurdal er den perfekte ramme om nye
udfordringer i uvante omgivelser, der er trygge for mennesker med nedsat syn.

Det er konklusionen efter endnu en succesfuld tur arrangeret af LFBS og DBSU i marts 2024. Det var et genbesøg under vinterlige forhold som alternativ til et tilsvarende sensommer-arrangement for knap to år siden.

Denne gang var antallet af deltagere steget til 120, og aktiviteterne bød på langrendsski, kælkning, isvandring, isfiskeri og for de mest modige også en dukkert i et kontrolleret vågehul i isen.

Erfaring med at klare udfordringer

Begrebet mestring – eller på engelsk coping – er udviklet af en amerikansk psykolog og handler om, hvilke strategier mennesker bruger til at håndtere svære og kritiske situationer.

For børn, unge og familier med synshandicap indebærer mestring at finde måder at begå sig i en seende verden. Alle aktiviteter på Hurdal-turen 2024 handlede derfor om at afprøve aktiviteter, hvor alle kunne være med og blive udfordret på sit eget niveau i så trygge rammer, at det opbygger større gå-på-mod og selvtillid.

Ambitionen er, at erfaringen med at klare fysiske, praktiske, sociale og psykiske udfordringer på en sådan tur kan overføres til hverdagslivet derhjemme.

Deltagere med mod på mere

Den gensidige tryghed og tillid blandt deltagerne på turen var stor, og såvel store som små hjalp hinanden på kryds og tværs. Jævnaldrende børn med og uden synshandicap tog på eventyr sammen uden mor og far, og børn med synshandicap kunne udfordre sig selv sammen med nogen, der forstår deres udfordringer, fordi de selv har søskende med synshandicap.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne er generelt særdeles positive. Langt de fleste fik flyttet
grænser og større tro på sig selv. Enkelte familier var endda enige om, at turen gav dem mod på at deltage i tilsvarende arrangementer fremover, hvilket de tidligere har afholdt sig fra af bekymring for, om familien ville få en positiv oplevelse.

DBSU og LFBS arbejder på at gøre de store mestringsture til et tilbagevendende tilbud, og vi kan allerede nu løfte sløret for, at Hurdalcentret er reserveret 20.-23. august 2026. Nu arbejder vi på at sikre finansiering til turen.

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.