Færre tidligt fødte får svært synstab

Nyt ph.d.-projekt undersøger hyppigheden af og årsagen til synsnedsættelser blandt for tidlig fødte børn imellem 1988 og 2020.

Af Hajer A. Al-Abaiji, cand.san. i optometri og synsvidenskab og ph.d.-studerende på afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet

En forbedret neonatal pleje betyder, at langt flere tidlig fødte børn overlever i dag sammenlignet med tidligere. I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt, hvor udbredt synstab er som følgekomplikation af for tidlig fødsel, og om årsagerne til synstabet har ændret sig i takt med stigende overlevelse over en 40-årig periode.

Mit projekt er baseret på data om i alt 335 tidlig fødte børn, som er indmeldt i Synsregistret imellem 1988 og 2020.

Stort set ingen bliver blinde

Udbredelsen – eller det man fagligt kalder prævalensen – af synsnedsættelse pr. 1000 børn, der er født for tidligt, er faldet fra 26 i 1980’erne til 15 i 2010’erne. Graden af synstabet og årsagerne dertil har også ændret sig.

I dag er blindhed stort set elimineret. Kun 1 ud af hver tusinde tidlig fødte, som overlever første leveår, bliver blind. Hovedparten af for tidlig fødte børn bliver altså svagsynede.

De to hyppigste diagnoser hos præmature med synskomplikationer er dels nethindesygdommen præmaturitets retinopati (ROP) og dels hjernebetinget synsnedsættelse.

To typiske årsager til svagsyn

Nethindesygdommen ROP skyldes en modnings-forstyrrelse af øjet, og i løbet af de seneste fire årtier har den diagnose været en faldende årsag til synsnedsættelser. Det er dog stadig den mest udbredte årsag til nedsat syn blandt for tidlig fødte. Følgekomplikationerne er imidlertid blevet mildere i takt med systematisk ROP–screening og behandling, som blev introduceret i starten af 1990’erne.

Modsat er det gået med den næsthyppigste årsag til synskomplikationer hos præmature.
Hjernebetinget synsnedsættelse er karakteriseret ved, at hjernen har en nedsat fortolkningsevne af synsinput som følge af en hjerneskade.

I løbet af de sidste fire årtier har det været en stigende årsag til synsnedsættelse blandt for tidlig fødte.


Tidligere artikel
Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.