Nye undervisningsforløb på vej

Synscenter Refsnæs er i gang med at udvikle inkluderende aktivitets- og undervisningsforløb inden for fagene musik, idræt, dansk og matematik. De skal bruges i læringsfællesskaber, hvor der indgår børn og unge med
synsnedsættelse herunder blindhed.

I løbet af de kommende måneder og år kan fagprofessionelle finde inspiration til deres didaktiske praksis, hvor der indgår børn og unge med synsnedsættelse herunder blindhed i
læringsfællesskabet.

Synscenter Refsnæs har søgt og modtaget midler til to forskellige projekter fra henholdsvis Statens Kunstfond og Børne- og Undervisningsministeriet.

Inklusion i musikundervisningen

Første skud på stammen er en række inkluderende undervisningsforløb og aktiviteter i faget musik, som bliver udgivet i de kommende måneder.

Forløbene er udviklet af musikundervisere ved Synscenter Refsnæs og er målrettet børn i daginstitutioner og elever i hhv. indskoling, mellemtrin samt musik som valgfag i udskolingen. Forløbene tager afsæt i gældende læreplanstemaer for daginstitutioner og folkeskolens Forenklede Fælles Mål inden for fagets kompetenceområder musikforståelse, musikudøvelse og musikalsk skaben.

Erfaringer fra god praksis er, at auditive tilgange og musik i høj grad bidrager til læring, trivsel og udvikling hos børn med synsnedsættelse herunder blindhed samt kan bidrage til et inkluderende fællesskab.

Udvikling af praksisnære undervisningsforløb

1. august 2023 tog Synscenter Refsnæs hul på et 2-årigt udviklingsprojekt. Det skal skabe konkrete og praksisnære undervisningsforløb og materialer til fagene dansk, matematik og idræt i grundskolen for klasser, hvor der er en eller flere elever med synsnedsættelser herunder blindhed.

Disse forløb og materialer skal handle dels om punktskrift for elever med blindhed i faget dansk, brug af læringsstrategier og digitale hjælpemidler i faget dansk for elever med alvorlig synsnedsættelse, matematik med særlig vægt på geometri samt faget idræt med særlig vægt på kompetenceområdet ’alsidig idrætsudøvelse’. Flere af forløbets materialer vil blive understøttet af eksempelvis videoinstruktioner eller podcast, så det bliver let for lærerne at bruge.

I projektet samarbejder Synscenter Refsnæs med konsulentvirksomheden Sensus, der har speciale i bl.a. tilgængelighed og indgår som projektleder, samt Professionshøjskolen Absalon, der bidrager med viden om digitalt- og didaktisk design.

Projektet løber frem til 31. juli 2025.

Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.