Indkaldelse til Generalforsamling 2024

LFBS indkalder hermed til Generalforsamling 2024 søndag d. 9. juni kl. 09.00 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. Generalforsamlingen er offentlig og alle interesserede er velkomne til at deltage.

Dato: 9. juni 2024 kl. 09.00

Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af årskontingent
 6. Valg til bestyrelsen På valg er:
  • Stine Falk, Bestyrelse
  • Christian Gravgaard, Bestyrelse
  • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse
 7. Forslag til behandling (bedes indsendt til bestyrelsen på [email protected] senest d. 19. maj 2024)
 8. Valg af revisorer På valg er: Anders Schweitz Jensen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 9. Eventuelt
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.