Sparsom viden om god uddannelsesstøtte

Systematisk gennemgang af 10 relevante studier viser, at der er behov for mere forskning i, hvad der hjælper unge med synshandicap til at klare uddannelse.

Hvilke rehabiliteringsindsatser kan effektivt forbedre deltagelsen i en uddannelsesmæssig
sammenhæng for stærkt svagtseende og blinde unge?

Sådan lyder et af spørgsmålene, som jeg undersøger i min ph.d.-afhandling, der afsluttes i
efteråret 2026. For forskningen peger på, at stærkt svagtseende og blinde unge generelt har et lavere uddannelsesniveau end unge uden synsnedsættelse.

Systematisk litteraturgennemgang

Rehabilitering har potentiale til at kompensere for de udfordringer, som synsnedsættelse medfører i uddannelsesregi, men effekten af de mange eksisterende og forskellige rehabiliteringsinitiativer er fortsat usikker.

I fem videnskabelige databaser identificerede jeg i alt 3210 studier, men kun 10 af dem var relevante at inkludere i analysen. De fleste af studierne har fokus på at undersøge forskellige metoder til at gøre undervisningsmaterialer tilgængelige via lyd, taktile stimuli og teknologi.

En kvalitetsgennemgang af de 10 studier viste imidlertid, at de er af tvivlsom kvalitet, hvilket begrænser anvendeligheden af deres resultater.

Behov for mere forskning

Samlet set tyder det derfor på, at viden på området er relativ sparsom. Det efterlader unge med synshandicap i en øget risiko for at sakke endnu længere bagud i uddannelsessystemet.

Der er derfor behov for fremtidige studier af høj kvalitet indenfor området for at kunne etablere et solidt vidensgrundlag.

Af Nina Milde, Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet

Claus Sørensen
Claus Sørensen
Claus er medlem af LFBS og er far til Jens Christian, 29 år, der er svagsynet. Claus er også formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Vallensbæk.