Indkaldelse til Generalforsamling 2023

LFBS indkalder hermed til Generalforsamling 2023 søndag d. 16. april kl. 09.00 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. Generalforsamlingen er offentlig og alle interesserede er velkomne til at deltage.

Dato: 16. april 2022 kl. 09.00

Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af årskontingent
 6. Valg til bestyrelsen På valg er:
  • Marie-Louise Ringsing, Bestyrelse
  • Christian Gravgaard, Bestyrelse (genopstiller)
  • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse (genopstiller)
  • Morten Ingerslev Falk, Suppleant
 7. Forslag til behandling (bedes indsendt til bestyrelsen på [email protected] senest d. 26. marts 2023)
 8. Valg af revisorer På valg er: Anders Schweitz Jensen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (genopstiller)
 9. Eventuelt
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.