Høringssvar vedr. bekymring om manglende viden på social- og specialundervisningsområdet

Vi har i LFBS igen i år indsendt høringssvar i Socialstyrelsens årlige høring vedr. bekymring for afspecialisering af det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for Børn og Unge (0-18 år) med en alvorlig Synsnedsættelse.

Vores fokus i år har særligt været på resultatet af den landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område, som efter 1½ års arbejde blev offentliggjort i 2022. Høringssvaret udtrykker bekymring om, at evalueringen som værktøj ikke vil have positiv effekt på kommunernes sagsbehandling af sager med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

I stedet frygter vi, at evalueringen vil kunne bruges som argument for at nedprioritere den synsfaglige rådgivning og udredning, samt det særlige tværfaglige fokus på en række afgørende hjælpemidler og kompetencer, som er afgørende for at barnet kan vokse op og blive en kompetent voksen med muligheder for at blive erhvervsaktiv.

Læs hele LFBS’ høringssvar nedenfor (du kan også downloade høringssvaret som pdf ved at klikke her):

270223-Hoeringssvar-vedr-bekymring-for-afspecialisering-af-det-mest-specialiserede-social-og-specialundervisningsomraade

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.