Den bedste støtte til dit barn

Socialstyrelsen udgav i januar 2016 en forløbsbeskrivelse med en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de bedst muligt kan støtte børn og unge i alderen 0 til 18 år med et alvorligt synshandicap. Dansk Blindesamfund (DBS) og Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS) har bidraget med vores viden og erfaringer til forløbsbeskrivelsen.

Der er helt naturligt stor forskel på det enkelte barns situation. Både når det handler om, hvilken type øjensygdom, der er tale om, og hvordan og hvor meget man som forældre og familie har mulighed for at bakke op om barnet.

Mange spørgsmål kan trænge sig på, når diagnosen er stillet: 

  • Hvilke støttemuligheder findes der? Hvad er rollefordelingen mellem sagsbehandleren i kommunen, synskonsulenten og øjenlægen, og hvad kan vi selv bidrage med som forældre og som familie?
  • Har vi i familien de fornødne ressourcer til at få en ny hverdagssituation til at fungere?
  • Hvilke forudsætninger har vores barn for at kunne håndtere sit synshandicap? Har barnet fx yderligere handicap?

Forløbsbeskrivelsen er primært tænkt som et godt værktøj for kommunerne, men den kan også fungere som en huskeliste eller rettesnor for jer som forældre i mødet med de kommunale myndigheder.

I samarbejde har DBS og LFBS udarbejdet en lille pjece, der indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til samt vores bud på, hvordan I som forældre konkret kan bruge anbefalingerne i dagligdagen.

Du kan hente pjecen her:

Den bedste støtte til dit barn – Tilgængelig PDF

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.

OM LFBS

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede - eller LFBS i daglig tale -  har til formål at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn.

Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder. Her arbejder vi aktivt for en værdig dagligdag for vores børn og unge.

Vil du være med? 

Har du selv et barn der er blind eller svagsynet eller er du pårørende til et, kan du melde dig ind og deltage i vores arbejde for en bedre dagligdag for børn med synshandicap.

Andre politiske artikler

Brug din stemme

Af Claus Sørensen, LFBS' formand, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2017 Tirsdag den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Du kan denne dag stemme på et parti eller en person til kommunalbestyrelsen. En person, der er med til at beslutte kommunens handica...