Judo for blinde og svagsynede børn

Af Martin Bruun, judoinstruktør i Fredericia, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2017

Det lyder lidt vildt at blande kampsporten judo sammen med blinde og svagsynede, men jeg er nok den som er blevet betydeligt klogere. Blinde og svagsynede børn skal starte med at dyrke judo, så tidligt som judoklubberne giver mulighed for.

Ganske kort er judo en ca. 130-år gammel kampsport, men trods alt en moderne japansk kampsport. I judo udnytter man sin mentale og fysiske overlegenhed til at overvinde sin modstander, med kast, holdegreb, armlås og strangulering. Judo betyder direkte oversat: Den milde vej.

Men judo træning handler også om mange andre ting. Der trænes basisbevægelser, og netop bevægelse af og bevidsthed om kroppen er grundlæggende for et barns udvikling. De fleste klubber i Danmark bruger aldersrelaterede træningsformer, som tilgodeser de forskellige udviklingstrin, børnene befinder sig på.

Og den øgede fysiske styrke, smidighed og gode form vil kun øge barnets selvrespekt og respekt for andres forskelligheder, for respekt for andre uanset alder og krop er en stor del af judo. Judo er en kontaktsport, hvor tæt fysisk kontakt er grundlæggende

På Judoklubbernes trænings arealer, Dojo, er gulvet beklædt med kastemåtter. Disse måtter gør gulvet blødt og mere behageligt at træne på, især når der trænes faldteknikker, gulvkamp og judokast.

Judo Danmark har på baggrund af de positive oplevelser med kombinationen af judo og blinde og svagsynede, startet en arbejdsgruppe af seende, yngre  blinde og svagtsynede, med det formål at øge fokus på og viden om judo med et synhandikap. Judotrænere har set blinde og svagsynede indgå i træningen på lige fod med seende efter ganske kort tid. Erfaringerne bliver samlet i arbejdsgruppen og delt i judoklubberne, og nogle trænere har haft rigtigt travlt med at samle erfaring og viden, så de er kompetente til at modtage de blinde og svagseende.

Blandt allerede afholdte aktiviteter er: Møder med Parasport Danmark, udviklingskonsulenter, træning  af svagseende og blinde fra hele Norden i Fredericia, træne Dansk Blindesamfunds Ungdom, træningslejre inden store stævner,  sommerlejr på synscenter Refnæs, inspirationstur til Sverige, hvor judo er en stor sport for blinde og svagseende – Og ikke mindst har Danmark sagt ja til at afholde Nordisk mesterskab i judo for blinde og svagsynede i 2018.

Så kære forældre! Lad os, judoklubberne og trænere, låne jeres børn til et par prøvetimer på en judomåtte, for så vil I forhåbentligt opleve noget meget positivt. Når selvtilliden vokser og især når faldteknikkerne er indøvet hos børnene. Og; ja- her er det ok at falde, men vi lærer børnene at gøre det korrekt, og det kan bruges i dagligdagen, og så er det ingen skade til at kunne forsvare sig selv.

Følg med på Facebook: Judo for blinde og svagsynede. Her er det helt i orden at stille spørgsmål. Gruppen består af seende og blinde og svagsynede med erfaring i judo. Ellers er I mere end velkomne til at ringe til Martin Bruun 21737377, og jeg vil svare på spørgsmål og henvise til klubbernes kontaktpersoner.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.