Synsregistret viser historisk udvikling

Årsagerne til børn og unges synshandicap har ændret sig, siden Synsregistret blev etableret.

Af Line Kessel, ledende overlæge Rigshospitalet og Kamilla Rothe Nissen, overlæge og leder af Synsregistret, overlæge

I forbindelse med den store omlægning af handicapområdet i 1979, hvor statslig styring med store institutioner blev afløst af kommunalt ansvar for at hjælpe i lokalsamfundet, opstod det nuværende Synsregister.

Det er det eneste i verden, der registrerer alle børn og unge under 18 år med en synsnedsættelse i et land. Aktuelt er knap 1900 personer tilmeldt, hvilket svarer til 0,16% af alle danske børn. Synsregistrets mange årsrapporter giver interessant viden om udviklingen gennem tiden.

Ændret synstab ved fødslen

Antallet af børn med et synshandicap i forhold til antal fødte børn har været nogenlunde konstant siden 1979. Derimod er årsagerne til og graden af synshandicap ændret betydeligt.

I 1970’erne og 1980´erne blev mange børn blinde p.g.a. nethindesygdom relateret til tidlig fødsel. Det hed tidligere kuvøseblindhed og kaldes nu præmaturitets retinopati, ROP. I løbet af 1980´erne betød nye behandlingsmuligheder, at der stort set ikke længere er børn i Danmark, som bliver blinde af ROP.

Der er dog stadig en stor forekomst af synshandicap blandt for tidligt fødte. Men de er i højere grad svagtseende end blinde, og årsagen er primært forandringer i hjernen p.g.a den tidlige fødsel. Generelt har den hyppigste årsag til synshandicap i alle årene været hjernebetinget synsnedsættelse.

Mange med flere handicap

60% i Synsregistret har andre handicaps end synet, f.eks. nedsat hørelse eller forsinket psyko-motorisk udvikling.

Det at have flere funktionsnedsættelser, gør udfordringerne større for børnene, familierne og det omgivende system. Men generelt er der i dag færre børn, som er socialt blinde (synsstyrke <6/60) eller praktisk blinde (synsstyrke <1/60). Det er glædeligt, fordi det betyder, at flere kan få en selvstændig tilværelse.

Tidligere artikel
Næste artikel
Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.