Akut synstab ændrede Siljes skoleplaner

Rikke Friis Wind og hendes mand har udsat datterens skolestart for at forberede hende til en hverdag med leg, læring og brug af punkt og mobility.


Siden den dag i november 2021, hvor nu 6årige Silje blev indlagt med et NMO-attack og pludselig mistede synet, har hendes forældre måtte revidere deres fremtidsplaner.

De har både valgt at give datteren et ekstra år i børnehave, at involvere mormor og synskonsulenten i at gøre Silje klar til at begynde i skole og at forberede sig på en ny bolig.

Flytter efter mindre skole

”Allerede under hospitalsindlæggelsen stod det klart, at vi måtte gøre noget radikalt. Vi bor et sted tæt på en stor byskole med mange elever og bygninger i flere planer, der aldrig vil fungere for Silje,” siger Rikke Friis Wind.

Hun og hendes mand købte derfor kun en måned efter Siljes pludselige synstab en
byggegrund uden for Kolding.

”Vi faldt for at komme tæt på en mindre landsbyskole. Den har specialklasser, og selvom Silje skal gå i en almindelig klasse, betyder det meget, at personalet er vant til at rumme
forskellige behov. Siljes NMO gør, at hun bliver mere træt og har brug for pauser, ligesom
hendes medicin giver nedsat immunforsvar og tærer på kræfterne.”

Familiens kommende hjem ligger kun 5 minutter fra den fremtidige skole, så datteren
med tiden selv kan gå derhen.

”Drømmen er at give vores børn en tryg barndom i et mindre samfund med plads til at
tage hensyn til Siljes handicap.”

Børnehave gør klar til skole

I samråd med Siljes tidligere synskonsulent har forældrene også udskudt datterens skolestart.

”Vi var meget i tvivl, fordi Silje sidste år var mere end klar til skole i forhold til sin modenhed og faglige evner, men vi lyttede alligevel til fagfolkene.”

Det forgangne år er bl.a. brugt på, at familien har deltaget i arrangementer i Dansk Blindesamfund for at styrke Siljes selvværd og forældrenes egen tro på fremtiden, ligesom Siljes pædagog har været på kursus på Synscenter Refsnæs.

”Vi skulle sikre, at der er viden og voksne nok i børnehaven, for Silje kræver 1:1-synstolkning for at være med i lege og aktiviteter. Hun går i samme børnehave som før, hun mistede synet, og det hjælper hende meget i forhold til at finde rundt og være tryg.”

Siljes mormor er desuden involveret i skoleforberedelsen qua sin erfaring som lærer med
speciale i ordblinde.

”Mormor har været ansat af børnehaven til at varetage introduktionen i punktskrift, mobility m.m. i samarbejde med Siljes primærpædagog og os forældre. Mormor underviser i bogstavernes lyde og introducerer til det, Silje vil møde i undervisningen.”

Optimistisk synskonsulent

Den udskudte skolestart har båret frugt.

”Vi har en pige, som nu hviler mere i sit handicap og har en masse strategier til at klare sig. Den sidste tid inden opstart i april 2024 går med at få den fremtidige støtte på plads.”

Synskonsulenten og Silje skal besøge skolen flere gange og træne mobility dertil, ligesom
synskonsulenten vil undervise børn og voksne på skolen i, hvad det vil sige at have et synshandicap.

”Synskonsulenten er meget optimistisk efter sit første møde med skolen, så en stor sten er
faldet fra vores skuldre. Vi tror på, at Siljes skolestart kan blive god, hvis den rette støtte
bevilliges både i skoletiden og SFO.”

Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.