Måske er det slut med hjælpemidler

I takt med at mange bruger iPads, Siri eller intelligent belysning, bliver det mindre nødvendigt med særlige hjælpemidler til synshandicappede.

Af Birgit Christensen, leder af IBOS’ Hjælpemiddeludstilling, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2019

Jeg sidder i toget på vej til Esbjerg, læser mødepapirer på min iPad og fortæller Siri på iPhonen, hvad jeg skal huske at sige. Ingen tager særlig notits af min adfærd.

For det er blevet almindeligt at bruge teknologier med indbygget tilgængelighed, der tidligere primært var forbeholdt mennesker med et synshandicap. Så måske bevæger vi os mod en fremtid med færre særlige synshjælpemidler.

Goddag til indbygget tilgængelighed
CCTV, Daisy-afspiller og lup er nogle af de hjælpemidler, vi er vant til for at kompensere for et nedsat syn. De er ofte dyre, specialfremstillede og vækker (uønsket) opmærksomhed blandt seende i skole, fritid og på job. Men jeg tror, det er ved at ændre sig dramatisk.

Det tog for alvor fart med iPhonen og iPaden, som gjorde, at især unge fik en anden holdning til at bruge hjælpemidler. Nu var det ikke nødvendigvis noget særligt men derimod mainstreamteknologi med indbygget synstilgængelighed.

På samme måde rykker det i disse år inden for kunstig intelligens med Internet of Things- og SmartHome-begreberne. Det er ikke verdensfjerne
teknologier på elektronikmesser for fagfolk, men noget mange bruger. Flere har intelligent belysning, der kan skifte mellem koldt og varmt lys via en fjernbetjening, eller er programmeret, så lyset tænder og slukker på bestemte tidspunkter eller automatisk, når familien kommer hjem eller forlader boligen. Mange taler også til deres mobiltelefon via Apples Siri og Googles Assistent for at diktere beskeder, tage notater eller lave søgninger.

Intelligente højttalere og genkendelse
I slutningen af 2018 kom de første intelligente højttalere på dansk. Selvom Googles ’Home’- højttalere foreløbig er de eneste på dansk, er Amazons Alexa og Apples HomePod formodentlig lige om hjørnet med danske versioner. Man kan give dem kommandoer, indtale beskeder eller kalenderaftaler, de kan styre ’smarte’ ting i hjemmet som at skrue op for varmen eller trække gardinerne for, og højttalerne kan selv afspille musik, læse højt fra nyheder, vejrudsigter eller internetopslag.

Et andet område hvor det også er gået hurtigt er intelligent genkendelse af f.eks. tekst, genstande, personer, steder eller ansigtsudtryk. Teknologien bliver drevet af store virksomheder til andre formål end mennesker med synsnedsættelse, men de kan også bruges i apps som Seeing AI til iPhone, der kan genkende tekst, personer og andet, og i OrCam-brillen der kan læse tekst og stregkoder og genkende genstande og personer, der er indkodet på forhånd.

Måske er det urealistisk at drømme om, at alle ting i hverdagen bliver universelt tilgængelige, så vi ikke behøver særlige hjælpemidler. Men det er
på vej, og alt starter jo med en drøm….

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.