Lige adgang til hjemmesider

Fra og med i år skal samtlige websider i kommuner, regioner og stat kunne læses og forstås også af synshandicappede.

Af Claus Sørensen, LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2020

Rundt omkring i landets kommuner og i regionale og statslige organisationer som f.eks. Socialstyrelsen og diverse synsinstitutioner arbejder de for tiden på højtryk for at gøre deres websider tilgængelige for alle. Også for personer med nedsat syn og hørelse, ordblindhed eller kognitive udfordringer.

Krav og feedback
For allersenest 23. september i år er det et krav, at hjemmesidernes billeder har alternativ tekst, der beskriver hvad man ser, teksterne skal være mærket op, så de kan læses af en skærmlæser, og hjemmesiderne skal være kodet i en orden, så man kan bevæge sig rundt ved hjælp af tabulator- funktionen.

For at den offentlige hjemmesider lever op til loven, skal der desuden ligge en såkaldt en tilgængelighedserklæring. Det finder man nederst i bunden af hjemmesiden som et link, hvor man kan give sin feedback. På den måde kan du altid komme i kontakt med den offentlige myndighed, hvis du oplever, at der er indhold på hjemmesiden, som ikke er tilgængeligt for dig.

Tilsyn og WAS-Tool
Det er Digitaliseringsstyrelsen, som fører tilsyn med offentlige myndigheders hjemmesider. Myndighederne skal afgive en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring for hvert af deres websteder.

Digitaliseringsstyrelsen stiller den digitale løsning WAS-Tool til rådighed til formålet. WAS står for Web Accessibility Statement.

Hvis du vil have kendskab til status i din kommune, kan du kontakte det kommunale handicapråd. Rådet består af personer fra kommunalbestyrelsen og medlemmer af Danske Handicaporganisationer.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.