En skoledag på synscentralen Vordingborg

Øjensynligt har fulgt undervisningen af blinde børn, der går i skole på en synscentral

Af Christine Faurholdt Laursen LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2015

For blinde børn er der en række grundlæggende synsfaglige færdigheder, der skal mestres. Disse færdigheder rækker langt ud over, hvad seende børn normalt skal lære, og de blinde børn har derfor behov for højt specialiseret undervisning og støtte. Det er ikke alle børn, der har mod på eller mulighed for at komme på skolekurserne på Synscenter Refsnæs, og samtidigt oplever mange børn, at lærerne og støttepersonerne omkring dem skiftes ud flere gange i løbet af skoletiden.

På den baggrund har Synscentralen Vordingborg valgt at tilbyde et skoleforløb for de blinde børn i området. Dette skoleforløb gennemføres nu på andet år med fag på skemaet som: Forkortet punkt, matematik, engelsk, ADL (dagligdags aktiviteter), mobility og orientering. Undervisningen varetages af synskonsulent Bente Elisabeth Pedersen og it-konsulent Anders Fynbo Mortensen og gennemføres i efteråret over fem tirsdage, hvor børnene kommer på synscentralen sammen med deres lærer eller støttepersoner.

Om formålet med at tilbyde dette skolekursus siger Bente Elisabeth Pedersen: ”Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor læringen foregår 100 % på de blinde børns vilkår” og Anders Fynbo Mortensen tilføjer: ”Vi vil give børnene en oplevelse af, at de kan gøre ting selvstændigt”. Der lægges vægt på indlæringen af synsfaglige færdigheder, men lige så vigtigt for begge er det sociale samspil mellem børnene, hvor de hygger sig med ligesindede. Jeg mærker en begejstring fra alle syncentralens ansatte, der har en følelse af, at skoleforløbet rykker noget for børnene. Det kan være svært at finde tid til f.eks. forkortet punkt i skoletiden, så derfor mener de, at det giver god mening, at børnene kommer på synscentralen og får et skub til at komme i gang.

Jeg spørger ind til, hvordan de ser forældrenes rolle i forhold til, at børnene skal arbejde videre med disse synsfaglige færdigheder. ADL og mobility foregår jo naturligt i hjemmet og i fritiden og det er også her, der laves lektier. Bente Elisabeth Pedersen svarer, at de ikke indtil nu har tænkt forældrene ind i forhold til skolekurset, men at det er noget, de kunne overveje fremadrettet.

Jeg taler med flere af de lærere og støttepersoner, der er med på kurset, og de virker alle glade for muligheden for at komme på Synscentralen. Ofte er de meget alene med de synsfaglige udfordringer i hverdagen, så de er glade for at lære nyt og finde inspiration til, hvordan tingene kan gøres.

På dette skolekursus deltog Sarah på 9 år, Sille på 11 år og Matea og Tobias på 13 år. Børnene er alle punktlæsere, men har ellers vidt forskellige bagrunde og faglige forudsætninger. Dette blev der taget højde for i undervisningen, og børnene blev delt i to grupper noget af tiden. Børnene arbejdede bl.a. med geometriske figurer, hvor de fik formerne i hænderne, og de øvede sig i at læse forkortet punk med en lærer, der også kunne rådgive dem om deres punktapperater. De lavede mad ud fra opskrifter skrevet på punkt, og hvor der var tid til, at de selv kunne måle af og få hænderne i dejen.

Alle børnene virker til at føle sig hjemme på synscentral elever og de deltog (som børn nu gør) med større eller mindre engagement i undervisningen. De nød frikvarterene, hvor lokalerne blev udforsket og i spisepausen, hvor børnene sad for sig selv, blev der grinet højlydt. Jeg er ikke i tvivl om, at børnene havde en god dag, og at de fik nye færdigheder med sig hjem med et skub til at få dem brugt i skolen.

Synscentralen i Vordingborg har afholdt:

  • Introdag for pårørende til blinde småbørn
  • Skoledage for blinde skoleelever
  • Forældredag for blinde børn og deres familier
  • Computer Camp for blinde elever på Sjælland i samarbejde med Roskilde og Region Hovedstaden
  • Basiskursus for lærere og pædagoger, der for første gang skal undervise svagsynede elever
  • 10-finger og Zoomtext kursus for svagsynede elever
  • Computer Camp for svagsynede elever
Tidligere artikel
Næste artikel
LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.