Status 2021: Hvordan trives børn og unge med synshandicap?

Der er i øjeblikket en igangværende landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område og i Region Syddanmark, arbejder man på at kortlægge og analysere det specialiserede kommunikationsområde i regionen.

Desværre er fokus i denne type evalueringer ofte på, om et tilbud eksistererer, samt om man fra offentlig side vurderer, at der er tilstrækkelig grad af faglighed i tilbuddene. Desværre er der sjældent fokus på, om tilbudene er skruet sammen på den måde og med det indhold, som børn og unge med synshandicap efterspørger og har mest brug for.

I vores dialog med Socialstyrelsen, kommuner, kommunikationscentre og andre fagprofessionelle får vi ofte spørgsmål om, hvordan hverdagen ser ud for børn og unge med synshandicap og ikke mindst deres familier. For at give det mest repræsentative billede af situationen, har vi igangsat en stor brugerundersøgelse, som skal hjælpe til besvare disse spørgsmål.

Det håber vi, at du vil hjælpe med – jo flere besvarelser, vi får, desto bedre billede kan vi give videre af hverdagssituationen blandt for børn og unge med synshandicaps (svagsynede, blinde og også gerne børn og unge med yderligere handicaps) og deres familier.

Du kan læse mere om undersøgelsen og deltage i den via dette link>>

Tidligere artikel
Næste artikel
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.