Familien i Fokus

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede børn, udviklet et kursustilbud målrettet familier, hvor et eller flere børn har et synshandicap. Kurset afholdes på Fuglsangcentret fra 2. til 6. juni 2022.

Kurset er målrettet familier, hvor et eller flere børn har et synshandicap. Seende søskende er også meget velkomne, for tanken bag kurset er netop, at hele familien deltager og sammen tilbringer nogle indholds- og lærerige dage med socialt samvær, undervisning, rehabilitering og selvfølgelig en masse hygge.

Kurset giver oplæring til hele familien inden for bl.a. dagligdagens udfordringer, ledsageteknik, fif i køkkenet og fysisk aktivitet. Oplæringen tilpasses den enkelte familie og børnenes alder og vil være praktisk orienteret og selvfølgelig sjov.

Forældrene bliver også klædt på med information om, hvilke rettigheder de har, samt relevante ordninger, familien kan gøre brug af. Kurset rummer også samtalegrupper med forældrene, hvor forældrerollen diskuteres. Sideløbende med det forældrerettede indhold er der aktiviteter for børn og unge.

Samtidig er en vigtig del af kurset muligheden for at møde andre familier, der står i samme situation, som man selv gør, og finde nye venner og netværk i familier, som har børn med synshandicap og seende søskende.

Vi har erfarne og fagligt kompetente undervisere og oplægsholdere, som selv er vokset op med et synshandicap.

Praktisk information:

Kurset arrangeres i pinsen 2022 fra torsdag den 2. juni om aftenen til mandag 6. juni, hvor kurset afsluttes med morgenmad, men der er mulighed for at bruge centerets faciliteter dagen ud.

Kurset henvender sig til familier med synshandicappede børn i alle aldre op til 15 år.

Pris: Der er et kursusgebyr på 350,00 kr. pr. forælder, børn til og med 15 år er gratis, og rejseudgifterne er for egen regning. Dansk Blindesamfund dækker kursusindhold, ophold og forplejning på Fuglsangcentret.

Tilmelding: Der er et begrænset antal pladser, ca. 15 familier vil få mulighed for at deltage, så skynd dig med familiens tilmelding.

Familier der ikke tidligere har deltaget på kurset vil have fortrinsret, og der trækkes lod om de øvrige pladser, hvis vi får flere tilmeldinger end der er plads til.

Tilmelding kan ske fra den 10. marts til kursusafdelingen på Fuglsangcentret, Karina Kyhl på tlf. nr. 76 20 22 03 eller mail: [email protected].

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.