DBSU afholder Tilgængeligheds Stafet på Folkemødet

DBSU tester om Folkemødet på Bornholm og medierne er tilgængelige for synshandicappede. Tilgængeligheds Stafetten afholdes i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, torsdag, den 14. juni kl. 13.30.Stafetten forgår på Cirkuspladsen.

Læs mere i denne flyer.

 

Lov om tilgængelighed

Anledningen for stafetten er at Folketinget tirsdag den 29. maj vedtog ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og apps”. Loven skal gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Lovens formål er at gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig, men ikke udelukkende, for personer med handicap.

Med lovforslaget skal de offentlige organer opfylde tilgængelighedskrav i opbygningen og driften af deres websteder og senere deres mobilapplikationer.

Loven træder i kraft den 23. september 2018.

Læs mere på: https://digst.dk/digital-service/tilgaengelighed/

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.