Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. En tidlig, koordineret og højt specialiseret indsats har stor betydning for barnets udvikling og udgør fundamentet for inklusion og deltagelse senere i livet. Dermed bliver mulighederne for at få en normal hverdag i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kraftigt styrket.

forlobsbeskrivelse_synsnedsaettelse-endeligSocialstyrelsen giver i forløbsbeskrivelsen 11 konkrete anbefalinger i forhold til de højt specialiserede indsatser på social- og undervisningsområdet – vi har samlet anbefalingerne i en letoverskuelige udgave, som du kan læse her.

Læs også den fulde udgave af forløbsbeskrivelsen på dette link: http://vidensportal.dk/handicap/Forloebsbeskrivelse-boern-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.