5 ”hurtige” tips før valget

”Mennesker med handicap vil ikke blive glemt i valgkampen” sagde statsministeren i talen ved Folketingets åbning dagen før valget blev udskrevet. Området har dog været fraværende som tema i både landsdækkende debatter og kandidattests, så vi har udarbejdet 5 tips, som forhåbentlig kan hjælpe dig, som stadigvæk leder efter den rette kandidat.

Debatten har naturligvis berørt områder, der har betydning for handicapområdet. F.eks. hele debatten om sundhedssektoren samt diskussionen i forhold til løn- og arbejdsforhold for bl.a. sygeplejersker, SoSu-assistenter og andre offentligt ansatte, som udgør ”varme hænder”. Ligeledes har områder som uddannelse, beskæftigelse og overførselsindkomster været varme emner, men der har ikke i de landsdækkende debatter været fokus på de nødvendige hensyn i forhold til særlige behov eller tilgængelighed.

Har du enten selv et synshandicap, eller har du børn, der har, så kan det derfor være mere end svært at finde ud af, hvor dit kryds skal sættes til Folketingsvalget. Især hvis du ønsker at vilkårene forbedres mest muligt for dig selv eller din søn/datter.

Vi har samlet 5 tips, som måske kan hjælpe dig frem mod den bedste beslutning for dig.

TIP 1: Kig på hvilke ambitioner de forskellige kandidater har på handicapområdet

Der er heldigvis mange kandidater fra flere af partierne, som har mærkesager på handicapområdet; Danske Handicaporganisationer har samlet udtalelser fra en række kandidater fra de repræsenterede partier fordelt på alle landets valgkredse.

Du kan se alle udtalelserne her>>

Du vil her kunne få et overblik over de enkelte kandidaters syn på handicapområdet og se, hvilke ambitioner de har for at forbedre forholdene for mennesker for handicap.

TIP 2: Tag udgangspunkt i, hvad partierne har gjort i tidligere valgperioder

Tag et kig på, hvilke partier der i de foregående valgperioder har gjort noget for at forbedre forholdene for det sociale område generelt og handicapområdet i særdeleshed. Sørg for at se mere end én valgperiode tilbage, så forhold som Corona, økonomisk recession og inflation ikke overskygger det overordnede billede.

En faktor, som kan have betydning, er hvad de enkelte politikere og partier har stemt i forskellige afgørende afstemninger. D 17. maj 2021 blev der f.eks. afholdt afstemning i Folketinget i forhold til inkorporering af FN’s handicapkonvention i dansk ret, som stillede yderligere krav om at følge konventionen i forhold til ratificeringen fra 2009.

Her stemte 5 partier og 2 løsgængere for – de øvrige stemte mod og forslaget endte med at blive afvist.

TIP 3: Overvej om mennesker med handicap bør behandles ens nationalt

Den service, der i dag tilbydes på handicapområdet, er præget af mange tilfældigheder. Særligt efter kommunalreformen i 2007 har der været stor forskel i servicen, afhængigt af hvilken kommune du bor i, og de sagsbehandlere og øvrige fagpersoner, som du møder i kontakten med kommunen.

Det er derfor afgørende, at der sættes nationale målsætninger for, hvordan handicapområdet skal håndteres, så det er vores anbefaling, at du sætter krydset ved en kandidat, som vil arbejde for mere en mere nationalt sammenhængende indsats, hvor det ikke er dit postnummer eller held til at møde den rigtige sagsbehandler, der afgør, om du får den hjælp, du har krav på. Vigtigt er det også, at hjælpen er sammenhængende på tværs af skel, så verden ikke ser anderledes ud, fordi du flytter kommune, skifter uddannelse eller fylder 18 år.

LFBS gennemførte i slutningen af 2021 en stor landsdækkende trivselsundersøgelse, som viste store regionale og kommunale udsving i den oplevelse, som forældre til børn og unge med synshandicaps havde med den rådgivning og de tilbud, som de modtog.

Overordnet talte konklusionerne af undersøgelsen dog sit tydelige sprog:

  • Der opleves en mangel psykologisk bistand samt på oplysning og tilbud fra det offentlige om muligheder for at få støtte gennem sociale fællesskaber samt for at møde ligestillede.
  • Oplevelsen af samarbejdet med kommunen, inddragelsen i det tværprofessionelle arbejde, samt oplevelsen af tilstedeværelsen af langsigtede handleplaner for og vidensopsamling om barnet/den unge opleves som svingende til dårlig.
  • Generelt opleves overgange, især til ungdomsuddannelser samt uddannelses- og erhvervsvejledning som mangelfuld og svingende.

Læs mere om undersøgelsen her>>

TIP 4: Lyt til de forskellige interesseorganisationer på handicapområdet

Dansk Blindesamfund har f.eks udvalgt 3 hovedtemaer som de vigtigste fokusområder for synsområdet i forhold til folketingsvalget:

  1. Specialeplan på det synsrehabiliterende område
  2. Digitalisering – også for mennesker med et synshandicap
  3. Beskæftigelse – vi kan og vil bidrage

Alle tre punkter giver i høj grad mening i forhold til alle mennesker med synshandicap; herunder også i forhold børn og unge; punkt 1 argumenterer netop også for mere ensartet og samlet national indsats som nævnt under tip nr. 3.

Punkt 2 og 3 bør for børn og unge ses i et meget bredt perspektiv, da børn og unges i dag møder udfordringer med den digitale tilgængelighed i stort set alle aspekter af deres skoledag. De fleste fag benytter i dag forskellige online portaler, mens lektier og af afleveringer både findes og afleveres i andre systemer. Fælles for både portaler og systemer er, at tilgængeligheden heri og brugen heraf ofte sætter barnet/den unge på overarbejde udover de rent faglige udfordringer i opgaverne.

I LFBS’ trivselsundersøgelse svarer omkring halvdelen af forældrene, at deres oplevelse af børnenes faglige udbytte af undervisningen er svigende til dårligt. Her har manglende tilgængelighed i undervisningen stor betydning.

TIP 5: Stem med hjertet!

Husk at stemme både på et parti og en kandidat, hvor du også kan stå inde for deres andre mærkesager.

Uanset om du er til en rød, blå, lilla eller grøn regering, så er det vigtigt, at du både føler dig repræsenteret med hensyn til det social- og handicappolitiske og de øvrige politiske områder, som er mærkesager for dig.

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.