Informationsmøde og Networking på IBOS

Hvor godt kender du Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) og de mange tilbud, som du kan benytte hos dem? Vil du vide mere om, hvordan du gør brug af tilbuddene?

Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS) inviterer onsdag d. 23. november 2022 til informationsmøde og efterfølgende networking, hvor LFBS er vært ved et mindre måltid.

Mødet foregår hos IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup fra kl. 17.00 til 19.30.

Både unge og forældre er meget velkomne og af hensyn til planlægning og mad, vil vi gerne bede jer om tilmelding senest søndag d. 20. november. Tilmelding sker på [email protected]; skriv ’IBOS informationsmøde’ i e-mailens titel og oplys antal og navne på deltagerne.

Programmet er som følger:

Præsentation af de deltagende fra IBOS (17.00 til 17.15)

Information om Ungekurset, STU’en samt om at bo på IBOS. (17.15 til 18.30)

Om Ungekurset

Kort om ungekurset generelt:
– Hvad er et Ungekursus
– Hvem er i målgruppen
– Hvordan bevilliges et Ungekursus

Hvordan er et Ungekursus på IBOS?

Om STU’en

Kort om STU generelt:
– Hvad er en STU
– Hvem er i målgruppen
– Hvordan bevilliges en STU

Hvad er en STU på IBOS?

Om at bo på IBOS

Kort om de forskellige muligheder for at bo på IBOS.
– Kollegiefællesskabet Springbrættet
– §107 (midlertidig botilbud for unge der går på uddannelse i ungegruppen)
– §108 (permanent botilbud)

Hvordan bevilliges et botilbud?

Hvordan er det at bo på IBOS?

Networking, hvor LFBS er vært ved et mindre måltid. (18.30-19.30)

På arrangementet deltagere følgende fra IBOS:

Leder af STU og Ungetilbud Ditte Lise Juul Pedersen
STU-ansvarlig Inger Rydal
Lærer og bestyrelsesmedlem i IBOS-bestyrelse Jes Diemer
Et par elever fra både STU’en og Ungekurset

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.