Synscenter Refsnæs barsler med nye lokale tilbud

Forældre kan forvente flere muligheder for udredning, undervisning og kurser rundt om i landet, for Synscenter Refsnæs er ved at undersøge behovet for lokale tilbud.

Af Annette Haugaard redaktør, bragt i Øjensynligt nr. 2 2023

Ved årsskiftet trådte en ny KAS-bevilling i kraft, som indebærer større mulighed for, at Synscenter Refsnæs fremover kommer ud lokalt for at undervise, vejlede og yde specialrådgivning til forældre og fagpersoner til børn og unge med nedsat syn.

”Vi vil fremover få flere lokale tilbud og onlinekurser til forældre. Vi besøger derfor i øjeblikket alle landets kommunikationscentre og taler med lokale synskonsulenter om, hvilke ønsker og behov de har, så vi kan supplere de eksisterende tilbud. Besøgene kommer til at gøre, hvad vi konkret udvikler af nye tiltag,” siger Heidi Myglegård Andersen, der er leder af Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs.

Bevare børns hverdagsliv

En af årsagerne til planer om flere lokale tilbud er, at forældre i dag ofte ønsker at beholde deres søn eller datter hjemme, når de får et alvorligt synstab.

”Vores indsatser og kursustilbud har jo grundlæggende til hensigt at sikre, at børn og unge med synsnedsættelser kan bevare deres hverdagsliv med familie, skole og fritidsinteresser. Erfaringen er, at det er nemmere, hvis man ikke skal flytte hjemmefra for en kortere eller længere periode. Derfor vil vi skrue op for tilbud, hvor vi kommer til folk, frem for at de nødvendigvis skal komme til os,” siger Heidi Myglegård Andersen.

Synscenter Refsnæs har i en periode oplevet færre tilmeldinger til børnekurser, hvilket formodentlig også skyldes ønsket om at lade børn blive hjemme.

”Færre ser ud til at have lyst til at tage deres børn ud af dagligdagen – især når det drejer sig om børn med flere funktionsnedsættelser end synstab, der kan have et ekstra stort behov for forudsigelighed.”

Fortsat tilbud til fagpersoner

Der vil fortsat være både forældre- og børnekurser på Synscenter Refsnæs ved Kalundborg,
ligesom der også stadig er mulighed for, at Synscenter Refsnæs rådgiver og opkvalificerer
fagpersoner, der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse.

”Der er ikke ændret på vores fokus med det, vi kalder ’teach the teachers’ og ’train the
parents’. Det er vigtigt, at alle betydningsfulde mennesker omkring børn og unge i det daglige, er klædt på til opgaven med at håndtere synstab. Så vi tilbyder også fremover kurser til forældre og sikrer viden og støtte til lærere, specialpædagoger og andre fagfolk – uanset om det skal foregå lokalt eller hos os,” siger Heidi Myglegård Andersen.

Hun understreger, at der også stadig er mulighed for at få en individuel udredning af sit
barn, som kan foregå lokalt eller på Synscenter Refsnæs.

Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.