Trivselsundersøgelse 2023

LFBS gennemførte i 2021 en landsdækkende trivselsundersøgelse med fokus på børn og unge med synshandicap. Dette skete samtidigt med, at der blev gennemført en landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område, der efterfølgende blev afløst af planerne om at indføre en specialeplan for handicapområdet.

Vi genbesøger nu undersøgelsen for at finde ud af, om og evt. hvilke ændringer, der er sket her præcis to år efter vores sidste temperaturmåling på trivslen. Forhåbentlig har de forskellige tiltag fra folketingets side medvirket til væsentlige forbedringer, som kan mærkes ude i den enkelte familie.

Vi håber derfor, at du vil hjælpe os med dine egne oplevelser og erfaringer med situationen her i 2023

Du kan besvare spørgeskemaet på dette link>>


Du kan læse rapporten, der kom ud af Trivselsundersøgelsen i 2021 her:

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.