Indtryk fra Syn på sagen 2016

Af: Chrestine Faurholt Laursen, bestyrelsesmedlem
Oprindeligt bragt i Øjensynligt nr. 3, 2016

LFBS’ forældrekursus foregik i år på Synscenter Refsnæs, hvor personalet var med til at sikre, at vi fik en oplevelses- og læringsrig weekend.  Vi var en del forældre, der er hjemmevante på Refsnæs. Heldigvis var der også flere deltagere med, som var nye både i forhold til LFBS og Refsnæs og som forhåbentligt fik et godt indtryk af, hvad begge kan tilbyde. Udover forældre deltog også repræsentanter fra DBS og DBSU.

Inspiration udefra

Arne Christensen var den første blinde til at deltage i og gennemføre Arctic Circle Race, og vi var så heldige, at han kom og delte sine oplevelser med os. Det var utroligt inspirerende at høre ham fortælle om, hvad det har krævet både af individuel styrke og af holdindsats, for at det kunne lade sig gøre. Det, der gik igen igennem fortællingen, og som jeg tror gjorde det største indtryk på os alle, var hans vilje og hans positive indstilling til livet.

Et andet inspirerende oplæg kom fra Coach og terapeut Ulla Holtze, der fortalte om sit projekt ”Sæt mig fri”, hvor hun bl.a. arbejder med at styrke de unges selvværd. En anden udfordring kom fra træner Marie Louise Lundkvist, der kastede os halvgamle forældre ud i at spille Goalball sammen med ungdomsspillerne fra Refsnæs.

Indspark fra Refsnæs

Ledelsen på Refsnæs gav en præsentation af de rammer, Refsnæs arbejder under og gennemgik, hvor de som institution kan byde ind i forhold til de særlige indsatsområder, der er nævnt i den centrale udmelding. Ud over de generelle kurser så vil Refsnæs fremadrettet også vægte mere individuelt tilrettelagte forløb og de vil komme mere ud i landet. Derudover vil Refsnæs fremover også fokusere mere på at indsamle og formidle den viden, der findes på synsområdet.

Vi fik ligeledes en præsentation af efterskolen og STU på Refsnæs, og denne blev efterfulgt af en rundvisning af nogle veloplagte elever og en dejlig koncert med Zoom Zensation.

Vi skulle selv tilberede tilbehøret til aftens grillbuffet, og dette foregik med briller på svarende til vores børns synsgrad. ADL-instruktøren var med vilje meget upædagogisk, så vi skulle løse opgaven med opskrifter i lillebitte sort skrift, i larm og uro, i køkkener vi ikke kendte og uden vejledning. Jeg har prøvet det før, men syntes alligevel, at det var en fantastisk oplevelse og en øjenåbner i forhold til, hvad vores børn nogle gange udsættes for.

Med de samme briller på skulle vi herefter øve mobility og gennemføre en forhindringsbane. Det var en stor udfordring for mange, men trods de blå mærker så blev der grinet en hel del undervejs.

At møde ligestillede

Det er vigtigt for vores børn, men det er bestemt også vigtigt for os som forældre.  Det, der foregår i pauserne og om aftenen, er for mig en lige så vigtig del af kurset som de faste programpunkter. Det er altid rigtigt hyggeligt, men ikke kun det, det er også der, man kan vende de ting, man slås med hjemme. Man møder mennesker, der ved hvad det gør ved hele familien, når man får et barn med synshandicap.

Generalforsamling

Det fulde referat fra generalforsamlingen kan findes på LFBS’ hjemmeside, så her blot et lille sammendrag. Formanden berettede, at 2015 var et stabilt år med gennemførelsen af 3 kurser, og at vi kom ud af året med et lille overskud. Der er blevet ansat en studentermedhjælper til at håndtere noget af det administrative arbejde, og vi har fået tilknyttet en statsautoriseret revisor til at varetage bogføring og regnskab. Jesper Dahl og Nils Bo Hermansen modtog begge genvalg.

Der blev vedtaget to vedtægtsændringer. Den ene betyder, at vi fremover skal afholde generalforsamlingen inden udgangen af maj. Desuden skal regnskabet fremover gennemgås af en registreret eller statsautoriseret revisor.

4 FOTOS til artiklen

Susanne, Børge og Berit fortæller om Synscenter Refsnæs

Goalball taktik drøftes

Karsten afprøver ADL – mad­lavning for blinde

Arne fortæller om deltagelse i Arctic Circle Race

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.