Frivilligt arbejde styrker unge

Et projekt for unge med handicap vender op og ned på rollerne, så de pludselig giver og bidrager til andre som frivillige frem for kun selv at modtage hjælp.

Af Mette Kaae, kommunikationskonsulent SUMH, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2020

”Det er rigtig hyggeligt og dejligt at have noget at lave, der giver mening. Jeg har fundet en kvinde, som jeg snakker med og går ture med på plejehjemmet,” siger 19-årige Loke, der går på IBOS’ STU, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, men nu også prøver kræfter med at være frivillig.

Det foregår i projektet ’Frivillig – en del af fællesskabet’, som SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, står bag i samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby. Formålet er at styrke unge med handicap via frivilligt arbejde og samtidig udvikle og afprøve metoder til, hvordan frivilligcentre og STU’er kan samarbejde.

”Vi viser de unge, at vi tror på dem og hjælper dem til at gå ud i foreninger og sige: ’Hej, her er jeg. Jeg kan det og det, og jeg har lyst til at bidrage.’ På den måde kan de træde ind ad døren med gå-på-mod og ikke med deres handicap,” siger projektleder Karen Vestergård Jacobsen.

Mulighed for at gøre en forskel
Næsten halvdelen af alle danskere arbejder frivilligt i forskellige sammenhænge, men unge med handicap bliver ofte overset som ressource. De er typisk nogen, der selv modtager hjælp og støtte frem for at give. Sådan behøver det ikke være.

”Det har alt for store konsekvenser, at vi afskærer unge med handicap fra at tilegne sig sociale og praktiske færdigheder som frivillige.
For det giver dem mulighed for at gøre en forskel for andre på lige fod med andre unge, og det styrker dem både personligt og socialt,” siger Karen Vestergård Jacobsen.

SUMH samarbejder med tre STU’er bl.a. på IBOS, hvor lærerne integrerer frivillighed og medborgerskab i undervisningen og har samtaler med de unge, om hvordan de kan lykkes med at være frivillige. Projektet kører til og med maj 2021, og det er planen, at flere skoler skal kobles på projektet efter sommerferien. Projektet er støttet af Socialstyrelsens pulje ’Flere med i lokale fællesskaber’.

Hjælp til det første skridt
Noget af det, der afholder unge med et handicap fra at være frivillige er, at det kan føles grænseoverskridende at ringe til en fremmed og tilbyde sig som frivillig, lyder det fra Karen Vestergård Jacobsen.

”Det kan være en god idé at gå med de unge første gang. Vi kan se, at de træder frem og tror mere på sig selv, når de bliver hjulpet på vej med helt konkret støtte, og derefter får plads til at folde sig ud,” siger hun og opfordrer forældre til at støtte deres unge i at blive frivillige.

”Unge med handicap er ligesom alle andre nødt til at gøre sig erfaringer på egen krop, også når det indebærer risiko for nederlag. Far og mor kan motivere og hjælpe med at gøre frivilligt arbejde eller fritidsaktiviteter til en succesoplevelse ved f.eks. at tilbyde hjælp med at finde informationer, tage kontakt eller følge den unge de første gange, for at oplevelsen er tryg. Men så skal man lade den unge prøve selv og selv træde et skridt tilbage.”

Det hele værd for Loke
Loke er frivillig på et plejehjem, hvor han snakker med de ældre og bl.a. har været med til fastelavnsfest, hvor de slog katten af tønden. Særligt en kvinde taler han meget med.

”Vi snakker om alt muligt, eller jeg viser hende nogle af de gadgets, som gør min hverdag lettere med et synshandicap. F.eks. min spill mat, som hun synes er sej. Det giver mig glæde at gøre en god gerning,” siger han.

Det koster energi og kræfter for Loke at være frivillig, men det er det hele værd.

”Jeg bliver også meget træt efter et besøg på plejehjemmet. Men selvom det kan være hårdt, glæder jeg mig til at komme igen. Plejehjemmet ligger tæt på, hvor jeg bor, og jeg får hjælp til at blive fulgt derover. Hvis ikke det var pga. corona-virus, tror jeg, at jeg kunne klare det selv nu. Men lige nu er mine besøg på plejehjemmet sat på pause.”

Loke anbefaler andre unge at blive frivillig inden for noget, der interesserer dem.

”Gør det! Du får noget at give dig til, som giver mening for dig selv og andre, i stedet for at sidde derhjemme og kede dig.”

Kom i gang med frivilligt arbejde

Styrk kompetencer: Husk på, hvilken værdi det frivillige arbejde kan skabe for de unge. Personlig og faglig udvikling, nye venner, nye kompetencer og afprøvning af egne evner og kvalifikationer. Den helt store værdi skabes, når man på egen krop erfarer, hvor stort et bidrag selv en lille indsats er.

Vær åben om dit handicap: Det er med til at nedbryde tabuer og fjerne den usikkerhed, som foreningerne (måske) har. Ud med sproget, og fortæl dem hvad du kan, og også hvad du har brug for hjælp til. Foreningsarbejdet drives af folk, der selv er frivillige, og det er en hjælp for dem at få forklaret så præcist som muligt, hvad du kan bidrage med, og hvad du har brug for, for at trives med opgaven.

Find job: Mange kommuner har et frivilligcenter, hvor du kan få overblik over kommunens foreningsliv og frivillige grupperinger. Du kan også spørge nogen, du kender, om de har idéer til, hvor du kan være frivillig.

Vælg efter interesse: Man skal ikke være ekspert for at blive frivillig. Du skal bare være dig selv og have hjertet med i det, du ønsker at arbejde med. Du vil blive oplært i det du skal lave, når du starter i jobbet.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.