Ny forældregruppe for synshandicappede med tillægshandicap

Af Claus Sørensen, formand, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2014

I Synsregisteret fremgår det, at ca. 60 % af de synshandicappede har tillægshandicaps. LFBS har oprettet en gruppe med forældre til synshandicappede børn og unge med tillægshandicap. Denne gruppe har ofte i større eller mindre grad brug for livslang hjælp og støtte.

Mange forældre til disse børn udvikler helt naturligt en ganske særlig kompetence og forståelse for lige netop deres barns helt specielle og særlige behov. Baggrunden for at oprette gruppen er, at forældrene ofte står alene. De har ikke så mange at sparre med, da børnene er spredt udover hele landet. Tillige er der også et begrænset antal tilbud til denne gruppe.

De arrangementer, der i øjeblikket bliver udbudt i henholdsvis LFBS, DBSU og DBS, har ikke i tilstrækkelig grad været opmærksomme på denne problematik. Arrangementerne og tilbuddene henvender sig for det meste til synshandicappede uden tillægshandicap.

I øjeblikket er Laugelejren det eneste tilbud, og den spreder sig over hele gruppen fra et til mange tillægshandicaps. Derfor vil LFBS med denne gruppe forsøge at gøre en aktiv indsats for at finde ud af, hvad der helt konkret kan gøres, for at denne gruppes interesser og behov kan tilgodeses.

Arbejdsopgaverne for gruppen kunne f.eks. være at arbejde med: Netværk – Kontakt til bosteder, specialskoler med flere – Inklusion i eksisterende DBS, DBSU og LFBS aktiviteter! – Hvordan gør vi? – Familieweekend LFBS/DBSU? – Laugelejren.

Hvis du har lyst til at være med i gruppen eller ligger inde med gode ideer, må du gerne kontakte:Wilma Clausen, tlf. 60 19 20 42, [email protected]

Forældregruppe for SPS
Forældreforeningen har ligeledes nedsat en gruppe, der skal holde øje med SPS-systemet og holde det i ørerne. SPS-systemet, SpecialPædagogisk Støtte er en støtteordning, som skal sikre, at børn og unge med funktionsnedsættelse har lige mulighed som andre til at gennemføre skoleforløb og uddannelse. Ordningen dækker elever på friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående studier. Det er fx her vore unge får deres startpakker på IBOS, når de starter på en uddannelse.

Gruppen består af:
Christina Kallan, [email protected]
Hanne Drelsdorf, [email protected]
Henrik Krogsøe, [email protected]

Kontakt gerne gruppen, hvis I har erfaringer eller problemer, som I gerne vil give videre.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.