Forældrekurset på IBOS

Af:  Poul Erik Jespersen, redaktør
Oprindeligt bragt i Øjensynligt nr. 3, 2014

Hele lørdagen på årets forældrekursus var henlagt til IBOS, hvor målet var at få indsigt i, hvordan vi som forældre og unge kan bruge instituttet og hvilke muligheder, der ligger i huset.

Peter Rodney, psykolog på IBOS, fortalte om selvforståelsen hos børn og unge med synshandicap. Hans konklusion var, at det er væsentligt at vide og erkende, at man har en synsned-sættelse, men at man ikke skal lade sig dominere af den. Peter er en af IBOS’ ungekonsulenter, hvor alle vore unge kan søge gratis rådgivning. Rådgiverne kommer også rundt i landet. ([email protected]).

Klaus Høm viste rundt på instituttet; særligt interessant var vel nok hjælpemiddeludstillingen. Vi fik at vide, at man altid kan ringe/maile til Birgit Christensen og lave en aftale om at komme. Så sætter hun tid af til at give den vejledning, man har brug for indenfor hjælpemiddelområdet. ([email protected]).

Anne Björkman fortalte om uddannelsesområdet og om den vejledning, vore unge kan få på dette område. Interessant her var bl.a. listen over, hvilke uddannelser, vore unge tager. Måske ikke overraskende ligger uddannelser som pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, lærere og psykolog i top. Dog er der også flere civilingeniører, engelskstuderende, HA-studerende, jurister og statskundskabsstuderende blandt vore unge. ([email protected]). I dette nummer af Øjensynligt bringes en artikel om IBOS’ mentorordning.

Maj Bak Nielsen ([email protected]) og Kim Bolby ([email protected]) fra IBOS unge/erhverv orienterede bl.a. om projektet ”Ny praksis”, som vi tidligere har skrevet om i Treklangen og Karin Holtegaard ([email protected]) orienterede om, hvordan seksualvejledning blandt blinde og svagsynede foregår.

Alt i alt havde IBOS lagt sig i selen og dagen på IBOS sluttede med en dejlig middag og et band, der spillede op til dans. Sammen med rammerne på Comwell i Holte, hvor Søren Holmgren holdt et forrygende foredrag om at få succes, var det et godt planlagt og velafviklet forældrearrangement.

Det er altid hyggeligt og givende at være sammen som forældre i Landsforeningens regi. Meninger og erfaringer bliver udvekslet og man lærer hele tiden nyt; så husk Forældreseminaret i januar 2015.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.