Få styr på den fysiske tilgængelighed

CVK hjælper kommuner, institutioner og private med at indrette offentlige og private rum, så blinde og svagsynede kan begå sig.

Af Claus Anker, synskonsulent CVK Odense

Hver gang et offentligt område bliver opført eller renoveret, er man forpligtet til at indrette det, så det også er tilgængeligt for alle med nedsat eller ingen syn. Danmark har nemlig underskrevet FN’s Handicapkonvention, der bl.a. sikrer personer med handicap adgang til f.eks. fysiske omgivelser, transportmuligheder og informations- og kommunikationsteknologier, der er åbne for eller gives til offentligheden.

Det er en af mine opgaver hos CKV i Odense at tilbyde tilgængelighedsrevision og rådgivning om tilgængelighed til de fynske kommuner.

I bybilledet
Det er langt billigere at tænke tilgængelighed ind i et offentligt projekt fra starten frem for at implementere det senere, og resultatet bliver ofte også bedre. Vores fokus er som udgangspunkt altid at finde løsninger målrettet det, man kalder ’Universelt Design’. Begrebet dækker over en vision om, at byggeri inkluderer menneskelig mangfoldighed på tværs af alder, køn, kultur og funktionsevne.

Det kunne f.eks. være, at en offentlig parkeringsplads har ledelinjer og opmærksomhedsfelter, der markerer for mennesker uden fuldt syn, hvor bilerne må stå. Eller at indrette et offentligt gangareal, så man i gulvet kan mærke, hvor der er udgang fra bygningen eller ind til andre lokaler.

I forbindelse med byggeriet af en ny letbane i Odense har vi også været med til at etablere midlertidige opmærksomhedsfelter og ledelinjer, så man kan finde vej rundt om byggerodet.

Uddannelser og private hjem
Udover at hjælpe med tilgængelighed i offentlige rum, kommer vi også hjem til borgere og hjælper med at indrette deres bolig mere tilgængeligt. Borgerne er ofte glade for at få et individuelt blik på, hvad der kan gøres lige præcis hos dem for at øge tilgængeligheden.

CVK’s Synsrådgivning vejleder desuden på uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for at øge tilgængeligheden. Det kan være, at der skal en bedre generel rumbelysning i klasselokalerne, eller at indgangspartiet til uddannelsesstedet kunne optimeres med bl.a. opmærksomhedsfelter og ledelinjer. Det hjælper til, at blinde og svagsynede kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med deres medstuderende.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.