Test: Blandet vurdering af to websider

To personer med et synshandicap og faglighed i digital tilgængelighed tester offentlige hjemmesider fra Undervisningsministeriet

Af Annette Haugaard, redaktør, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2021

Øjensynligt har bedt Søren Jensen og Hazel Gezen vurdere, hvordan de som henholdsvis blind og svagsynet oplever tilgængeligheden på to offentlige hjemmesider ud fra tre overordnede tilgængelighedsprincipper:

opfattelighed: kan indholdet opfattes bl.a. i forhold til kontrast mellem tekst og baggrund,i væsentlige grafiske ikoner, og hvor brugbar tekstbeskrivelser og formularer er.

funktioner og navigation: kan man betjene alle links, knapper og formularer udelukkende med tastatur.

forståelighed: er sproget til at forstå og får man en god instruktion, når man skal udfylde en formular eller udføre en bestemt opgave.

Undervisningsministeriets website om SPS-ordningen
www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse/sps-naar-du-er-elev-paa-en-ungdomsuddannelse

Siden er testet af Søren Jensen, ejer af firmaet V.I.Data, der bl.a. laver tilgængelige hjemmesider. Han er uddannet it-supporter, underviser blinde i brug af kompenserende hjælpemidler og it-systemer og er selv blind. Søren Jensen har testet på en Mac med brug af skærmlæseren VoiceOver i browserne Safari og Google Crome. Han har testet følgende:

OPFATTELIGHED
Billeder, lyd, video: Jeg fandt nogle få billeder på siden, der umiddelbart var uden beskrivelse, så dem fik jeg ikke noget ud af. Jeg fandt ikke nogen alternativ måde at se indholdet, men jeg ved jo ikke, hvad jeg går glip af, så jeg føler ikke jeg mangler informationer. Jeg fandt ingen videoer på siden.

FUNKTIONER OG NAVIGATION
Menuer, undermenuer: Hjemmesiden består af menuer og undermenuer, som gør det vanskeligt at finde de oplysninger, jeg skal bruge, hvis ikke jeg på forhånd ved, hvor jeg skal lede. Man kunne evt. samle informationerne uden så mange undersider, så ville det være lettere at finde som blind.

Navigation: Der er gode muligheder for at navigere rundt på siden uden syn, for siden er inddelt i overskrifter, og links er navngivet. Man kan sagtens finde ud af og orientere sig om, hvilken side og underside man er på.

Funktioner via tastatur: Funktionerne på siden kan bruges udelukkende via tastaturet, og det er godt for mig som blind.

Tilgængelighedsfunktioner: Jeg fandt ved et tilfælde sidens tilgængelighedsfunktioner, fordi jeg flere gange stødte på en knap, der hedder ’Undefind’. Jeg troede først, at det var et billede eller noget andet visuelt, jeg ikke kunne bruge, men det viste sig at være et tilgængelighedsplugin. Den ene ’Undefind’-knap starter oplæsningen med det samme, hvilket er super smart, men jeg foretrækker selv at læse teksten med min skærmlæser. Den anden knap folder tilgængelighedsfunktionen ud, så man kan vælge forskellige indstillinger for oplæsning, tekst og tekststørrelse. Alle funktioner er på engelsk, hvilket undrer mig, når hjemmesiden er dansk. Jeg kan læse og forstå engelsk, men det kan langt fra alle. Med min skærmlæser får jeg på siden oplæst genvejstaster til tilgængeligheds-plug-in’et, hvilket er super godt for dem, der har behov for det.

Cookies: Jeg havde svært ved at navigere og læse på siden, før jeg tog stilling til, om jeg ville acceptere cookies. Efter jeg gjorde det, kunne jeg sagtens navigere rundt på siden.

FORSTÅELIGHED

Tekst: Det er let at forstå hjemmesiden. Jeg kan ikke finde nogle tekster, jeg synes er svære.

Kontakt med afsender: Det er meget nemt at finde adresse og telefonnummer på SPS via siden, fordi det står under en tydelig overskrift. Der er også et link, man kan klikke på, hvis man vil skrive til SPS, og linket åbner et mailprogram, hvor ’til-feltet’ er udfyldt med den rigtige mailadresse, så det er nemt at bruge.

Undervisningsministeriets website om den kommunale ungeindsats, KUI
www.uvm-dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ansvar-og-aktoerer/den-kommunale-ungeindsats

Siden er testet af Hazel Gezen, som arbejder med webtilgængelighed hos firmaet Sensus, hvor hun både rådgiver og tester websider for tilgængelighed. Hazel Gezen er svagsynet og bruger skærmlæser. Hun har testet på både macOS og Windows.

OPFATTELIGHED
Billeder, lyd, video: Der er ingen problemer, når jeg gennemser siderne for grafisk indhold som billeder, ikoner eller video og ud fra konteksten vurderer, om indholdet er formidlet til personer, der ikke kan se indholdet ved hjælp af alternativ tekster, navne på knapper eller beskrivelser af videoindholdet. De væsentlige knapper er beskrevet korrekt for skærmlæserbrugere.

NAVIGATION
Menuer, undermenuer: Den formelle opmærkning af overskriftsstrukturen viser, hvordan en side er bygget op og giver overblik ligesom indholdsfortegnelsen i en bog. Overskriftsstrukturen skal være strengt hierarkisk, og det er de ikke på siden her, for de springer fra niveau et til fire. Detaljen kan måske virke ligegyldig, men det påvirker skærmlæserbrugeres måde at navigere i og forstå indholdet.

Tilgængelighedsfunktioner: Principielt mener jeg, at tilgængelighedsfunktioner på et website er overflødige og ligefrem kan gøre brugeren en bjørnetjeneste, hvis de er svære at finde og/eller konflikter med brugerens egne værktøjer. Det er vigtigere, at strukturen på et website er mærket korrekt op f.eks. med metadata om sprog og titler, en god overskriftstruktur og god kontrast mellem tekst og baggrund og mellem knapper/links og baggrund.

Cookies: Jeg har ikke taget stilling til cookies, da jeg opfatter det som tredjepartsindhold og ikke som en del af indholdet på siden.

FORSTÅELIGHED
Tekst: Der findes ikke formularer og lignende på KUI-siderne. Vejledningen, informationerne og dokumenterne er relativt forståelige, og det taler bestemt til websitets fordel.

Kontakt med afsender: Kontaktinformation og mulighed for at søge hjælp er let at finde.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.