Et stort skridt i grænselandet

45 kilometers vandretur på Gendarmstien gav unge fra DBSU nye oplevelser langt fra Corona-årets stillestående tilværelse.

Af Kim Sørensen, DBSU og Claus Sørensen, medlem af LFBS, bragt i Øjensynligt 2021, nr. 2

“Det er rigtig dejligt at komme ud og få noget frisk luft, i stedet for at sidde inde, som jeg har gjort i meget lang tid nu.”

Sådan sagde en lidt stakåndet Magnus Sonne på vej op ad en stigning ved Broager i Sønderjylland en weekend i maj, da 12 unge blinde og svagsynede fra DBSU var på tre dages vandretur på Gendarmstien mellem Padborg og Sønderborg langs grænsen til Tyskland.

Magnus Sonne var ikke stakåndet på grund af bakken, men fordi han allerede havde gået over 30 km og stadig manglede godt 15 km. Turen bød nemlig på alt fra fremkommelige stier langs stranden til offroad-passager hen over sumpe og skovområder, og undervejs guidede Poul Erik Jespersen, der er kendt i LFBS.

Synstolkede omgivelser
Gendarmstien og grænselandet har stor historisk betydning for genforeningen af Danmark i 1920. Vandreturen var derfor krydret med informationer om bl.a. skanserne, Dybbøl Mølle og vildsvinehegn, som alt sammen blev synstolket af Poul Erik Jespersen, der til daglig arbejder som guide for danske og udenlandske gæster og turister.

”Det er rigtigt rart at kombinere en god vandreo­plevelse med fortællingen om den historie, som landskabet omkring en rummer. Det kan både være fortællingen om, hvordan landskabet opstod, hvad der kendetegner det, og hvilken Danmarkshistorie, steder og bygninger fortæller,” siger Poul Erik Jespersen.

Langs Gendarmstien mærkede de unge fra DBSU derfor bl.a. på teglsten, duftede til forårsblomster og lyttede til lydresonansen i tætbevokset skov. For naturen skal ikke kun opleves med synet men med alle sanser. 

Særligt blik for syns-gæster
For Poul Erik Jespersen betyder et publikum uden fuldt syn, at han som guide mere nøje skulle overveje, hvor meget han fortalte undervejs.

”For mig er det vigtigt at have gået turen igennem med tanker på den målgruppe, jeg har med. Det gælder, uanset om det er udlændinge med en særlig interesse, eller det er blinde og svagsynede,” siger han.

Derudover havde Poul Erik Jespersen på vandreturen i maj et særligt øje på tilgængeligheden på ruten.

”Det er altid rart som blind eller svagsynet at vide, hvilke udfordringer der ligger forude. Er det smalle stier eller skovveje, vi skal på? Går det meget op eller ned? Undervejs er det også vigtigt at fortælle, hvordan underlaget er nu, og om der kommer strækninger f.eks. med trærødder eller store sten, eller om stien er meget smal.”

Sanser langt fra Corona-skyggen
Halvvejs på DBSU’ernes vandretur mødtes de med TV-Syd, hvor bl.a. initiativtageren til arrangementet blev interviewet:

”Vi gik igennem en masse mudder på det første stykke af turen, så der oplevede vi lidt udfordringer, men det gik fint, da vi havde vores hjælpere med,” sagde Jesper Mathiesen til tv-stationen.

Vandreturen skulle egentlig have foregået for et år siden i anledning af 100 års-jubilæet for genforeningen. Jesper Mathiesen er nemlig selv fra Sønderjylland og ville gerne dele ud af historien i området krydret med og oplevelser med frisk luft, lejrbål og egnsretter. Nu fik oplevelsen en ekstra betydning, fordi den fandt sted efter lang tids begrænset tilværelse.

”Det hyggelige samvær, og det at bevæge sig har der ikke været så meget af i coronatiden, så det glæder mig med fysiske udfordringer på et niveau, alle kan være med på. Det er forår og alt springer ud, så det kan man tydeligt mærke, selvom man ikke kan se. Vi fornemmer dufte, lyde, hører vandet og mærker underlaget, og den slags er godt for den mentale sundhed,” siger Jesper Mathiesen.

Poul Erik Rosenberg Jespersen kan kontaktes på 50481121 eller [email protected], hvis man vil booke en guidet tur. Se mere på www.turistfoerer.dk

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.