En gnist kan tænde fælles bål

Hovedbestyrelsen i DBSU deltog i LFBS’ Aktiv Familieweekend for at dele erfaringer med børn og forældre om et liv uden fuldt syn.

Af Kim Sørensen, formand DBSU, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2018

Vi havde lige gennemført en labyrint med bind for øjnene i en skov, så det burde ikke være vanskeligt at klare kongediciplinen: at brænde en snor over ved at tænde bål med strygestål og halm. ”Hvor svært kan det være?” som Paraport Danmarks slogan lyder. Men tja… først efter en time med kampsved og blodsprængte vabler på hænderne kom den forløsende jubeldans. Nøglen til succes var fælles stædighed, fælles hjælp og fælles motivation.

Dansk Blindesamfunds Ungdom var for første gang medarrangør på LFBS’ Aktiv Familieweekend i maj, der satte alle i bevægelse. DBSU vægter nemlig også motion og bevægelse højt, og vi er meget opmærksomme på at der skal gøres en indsats på det område. Vi støtter LFBS’ indsats om at præsentere forskellige aktivitetstilbud rundt omkring i landet, og særlig vigtigt vil vi gerne dele oplevelsen sammen.

Derfor var DBSU repræsenteret med hele hovedbestyrelsen som rollemodeller. Vi deler gladelig ud af vores erfaringer med uddannelse, fritidsliv og vores personligheder, fordi vi mener, det er væsentligt at udveksle oplevelser mellem seende, børn og unge med synshandicap og deres forældre.

Weekenden var en sand fornøjelse. Mødet med synskonsulent Per E. Mortensen og idrætskonsulent Peter Kock Hansen gav et godt indblik i, hvordan man kan samarbejde om at skabe aktiviteter for børn og unge med synshandicap, og hvor nemt det er tilrettelægge, så alle kan deltage på lige fod. Med den rette gnist, kan vi nemlig tænde et bål sammen.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.