Ny lov om IT-tilgængelighed

Fra efteråret 2018 har man krav på, at offentlige hjemmesider og apps også kan bruges af mennesker med et synshandicap

Af Claus Sørensen, LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2018

Første september 2018 forventes en ny lov at træde i kraft, der skal gennemføre et EU-webdirektiv om, at offentlige myndigheders websider og apps fremover skal være tilgængelige. Det betyder, at myndighederne skal bruge særlige principper og teknikker, når de udvikler og vedligeholder deres digitale indhold, så det også kan anvendes af f.eks. personer med synshandicap, der ikke kan læse tekster på en skærm.

Kravet om digital tilgængelighed følger egentlig af FNs Handicapkonvention, men en undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen i 2012 viste, at kun hver tredje offentlige hjemmeside dengang var tilgængelig. Væsentlige funktioner og indhold kunne ikke bruges af alle.

Den ny lov betyder, at myndighederne offentligt skal oplyse, hvis deres digitale indhold ikke efterlever kravene. Og det skal fremgå, hvor man kan henvende sig, hvis indholdet ikke er tilgængeligt. Så du er velkommen til at følge op på om lokale offentlige institutioner fra efteråret lever op til den nye lov.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der varetager opgaver om IT-tilgængelighed i den offentlige sektor. En af deres hovedopgaver er at informere og rådgive offentlige myndigheder og leverandører om, hvordan de overholder og implementerer de internationale retningslinjer for tilgængelighed på internettet kaldet WCAG.

Web Content Accessibility Guidelines er en international standard, som skal sikre, at hjemmesider er tilgængelige for flest mulige i flest mulige situationer. Den samme løsning skal derfor kunne bruges på flere platforme og må ikke kun være designet til at fungere på f.eks. en pc eller en smartphone.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.