Showdown

Showdown

Jørgen Rosendal Pedersen
telefon 29 92 62 01
Ring også for oplysning om nærmeste klub m.m.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.