Relevante artikler om unge med synshandicaps i Øjeblikket nr. 7.

I den seneste udgave af Dansk Blindesamfunds magasin, Øjeblikket, er der en række artikler om unge med synshandicaps samt forslaget om et Nationalt Ressourcecenter, som LFBS også har argumenteret for.

Læs bl.a. artiklen med Thorkild Olesen, “Vi skal gøre det bedre” samt de andre artikler: Nationalt ressourcecenter for blinde og svagsynede er vejen frem”, “Sæt mig fri” med Ulla Holtze og artiklerne om de unge synshandicappede Lasse og Maria.

Du kan læse artiklerne og resten af Øjeblikket nr. 7 på følgende link: https://blind.dk/stoet-os/oejeblikket/oejeblikket-nr-7-maj-2016
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.