Status 2021: Hvordan trives børn og unge med synshandicap?

Der er i øjeblikket en igangværende landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område og i Region Syddanmark, arbejder man på at kortlægge og analysere det specialiserede kommunikationsområde i regionen. Desværre er fokus i denne type evalueringer ofte på, om et tilbud eksistererer, samt om man fra offentlig side vurderer, at der er tilstrækkelig grad af…

Blindes Støttefond indkalder ansøgninger.

Blindes Støttefond uddeler hvert år 400.000 kr. til projekter, der kan forbedre blinde og svagsynede personers muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Måske er dit projekt i målgruppen – læs opslaget fra Blindes Støttefond her. “Mit navn er Poul Lüneborg, tidligere landsformand i Dansk Blindesamfund. Jeg vil gerne som medlem af bestyrelsen for Blindes Støttefond informere…