Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indkalder hermed til generalforsamling

Dato: 16. marts 2019 kl. 17.30
Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

  • Claus Sørensen
  • Thomas Sonne Jensen
  • Chrestine Fauerholt Lauersen

7. Indkomne forslag
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.