Nye DBS-tilbud skal styrke selvtilliden hos børn og unge

Svævebane, svømmebassin og solid læring er et par af elementerne i DBS’ nye familiekurser, der skal foregå på et udbygget Fuglsangcenter efter inspiration fra Norge. Det fortæller Birgitte Lilletvedt om Dansk Blindesamfunds nye rehabiliteringsstrategi.

Af Christina Hammer, kommunikationskonsulent DBS,  bragt i Øjensynligt nr. 3, 2018

Børn og unge med synshandicap skal turde kaste sig ud i livet – både i overført betydning og bogstaveligt. Det er visionen hos DBS, Dansk Blindesamfund, som derfor i de kommende år vil skabe nye tilbud til børn, unge og deres familier.

Inspirationen til DBS’ nye rehabiliteringsstrategi kommer bl.a. fra Norge, hvor rehabiliteringschef Birgitte Lilletvedt i en tilsvarende stilling hos Norges Blindeforbund har opnået gode resultater med en målrettet indsats for børn og unge.

”Vi skal naturligvis lave en dansk model og samarbejde med LFBS og andre aktører, for der findes allerede tilbud på Synscenter Refsnæs og i kommunerne, som er gode og væsentlige for børn og unge. Vores indsats skal supplere og ikke konkurrere, men der er behov for flere muligheder, for vi kan se, at færre unge med et synshandicap får en uddannelse, og flere børn og unge er i risiko for mobning og at falde ud af sociale fællesskaber,” siger Birgitte Lilletvedt.

Vilde tanker om selvtillid
I foråret 2018 besøgte hun og DBS’ regionskonsulenter kursusafdeling Hurdalcentret, hvor Norges Blindeforbund har skabt et rehabiliteringscenter ud fra en filosofi om tidligt at præsentere børn for vilde udfordringer som at klatre i høje træer eller stå på vandski. Drømmen er i samme stil at udbygge Fuglsangcentret i Fredericia, så det kan danne rammen om DBS’ nye familietilbud.

”Vores vision er at skabe et stort motionsunivers som en del af strategien for børn, unge og familier. Større fysisk aktivitet er livsforbedrende, fordi man kommer i god form, men idræt og motion sikrer også et socialt netværk, som er vigtigt for trivslen,” siger Birgitte Lilletvedt.

”Jeg drømmer vilde tanker om Fuglsangcentret med svævebaner ned gennem haven eller et skråt tag på en ny hal, som man kan klatre på eller svæve hen over. Synshandicappede børn skal ikke halte bagud i forhold til jævnaldrende, men kunne komme tilbage til hverdagen og fortælle vennerne om ting, de har prøvet. Det har stor værdi og giver selvtillid at have prøvet mere og vildere ting end kammeraterne.”

Mod i trygge rammer
Birgitte Lilletvedt mener generelt, det er vigtigt ikke at lægge begrænsninger på børn med synshandicap.

”Nogle forældre er helt forståeligt bekymrede, men også børn med synshandicap skal lære at håndtere udfordringer og selv sætte grænser. De skal turde. Ofte kan de meget mere, end forældrene tror, især hvis de får lov at prøve i trygge rammer, hvor udfordringerne er tilrettelagt i forhold til synshandicap, og hvor andre end forældrene udfordrer. Det giver mod på mere derhjemme som at gå ned i den lokale idrætsklub, fordi man nu ved, at man kan noget,” siger hun og understreger, at DBS’ nye tilbud til børn, unge og familier ikke kun skal have fokus på fysisk aktivitet.

”Det at fremme mestring, sprænge grænser og få øget selvtillid kan lige så godt handle om andre områder. Det kunne f.eks. være en kulturaften, som børn og unge selv arrangerer og hvor man tager mod til sig og synger en sang, læser et digt højt eller opfører et lille skuespil, man selv har skrevet,” siger Birgitte Lilletvedt.

Hele familien er i fokus
DBS’s nye og kommende familiekurser bliver for hele familien.

”Mange forældre efterspørger mere oplæring i, hvordan de kan støtte deres synshandicappede børn, både når det kommer til hjælpemidler, ny teknologi, mobilitet, fritidsinteresser, og hvilke rettigheder synshandicappede børn har. Dansk Blindesamfund har bred kompetence og vil meget gerne bidrage,” siger Birgitte Lilletvedt.

”Vi vil skabe et familietilbud, som også inkluderer seende søskende, så vi arbejder med at vende rollerne om. Når børn står over for en udfordring som at klatre i træer eller gå over hængebroer, kunne deres seende søskende få bind for øjnene, så barnet med synshandicap fører sin søster eller bror. På den måde ser alle børn situationen med andre øjne, og det bliver tydeligt, at barnet med synshandicap er en ressource. Det ændrer familiedynamikken på en positiv måde.”

Plads til erfaringer og læring
DBS’ kommende familiekurser skal også give faglig læring med f.eks. redskaber til lektielæsning, ny viden om at tilrettelægge en god skoledag eller i samarbejde med DBSU at udvikle et kursus til unge om at flytte hjemmefra. ‘

”Unge kan få god hjælp og vejledning fra rollemodeller, der selv er flyttet hjemmefra, håndterer deres egen privatøkonomi og får dagligdagen til at fungere,” siger Birgitte Lilletvedt og understreger, at på samme måde skal forældre kunne udveksle erfaringer på kurserne.

”Kurserne skal være et vigtigt mødested for familier, som kan lære af hinanden og møde andre i samme situation. For nogle familier vil det være indlysende og kendt, for andre nyt og anderledes. Uanset hvor man er i forhold til at støtte sit barn, har alle brug for netværk og trygge sociale relationer, så man kan spejle sig i hinandens udfordringer og succeser,” siger Birgitte Lilletvedt.

I gang fra 2019
DBS forventer, at de første tilbud til familier og unge er klar i løbet af 2019. Kurserne vil derefter blive udbygget i takt med, at der bliver råd til nye rammer på Fuglsangcentret.

”Heldigvis har fantasien ingen grænser, men det har ressourcerne! Vi går meget realistisk til værks og kommer i første omgang til at udnytte naturen rundt om Fuglsangcenteret, ligesom vi planlægger at forbedre svømmehallen. Vi begynder i det små, men vi er i gang med at finde ressourcer til at bygge et motionsunivers,” slutter Birgitte Lilletvedt.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.