Sommerskolen på Synscenter Refsnæs fylder 50

80 børn med synsnedsættelse fra hele landet mødes i år på sommerskolen på Synscenter Refsnæs.

Lejren åbnes mandag 26. juni med kampråb og sommerskolesangen synges igen. I år deltager Troels Ravn, formand for Folketingets Indenrigs-, børne- og socialudvalg i åbningen. Han bydes velkommen af regionsrådsformand Jens Stenbæk.

I 50 år har Synscenter Refsnæs – den tidligere Refsnæs skole – holdt sommerskole for børn med synsnedsættelse. Her oplever børnene sommeraktiviteter, hygge, leg, spil og snak til langt ud på aftenen.

Sommerskolen er et unikt tilbud til børnene, der til daglig bor og går i skole rundt om i hele landet. Spørger man børnene selv, er det allervigtigste ved sommerskolen de sjove oplevelser og kammeratskabet. På sommerskolen finder de nogen at dele de særlige erfaringer og udfordringer, som følger med et børneliv med synsnedsættelse og blindhed.Det startede på en lejrskole i 1967, hvor børnene som tidens spejdergrupper skulle hente vand og mælk på nærmeste bondegård og lave mad på bål. I dag står teltene på Synscenter Refsnæs ved Kalundborg, og børnene laver stadig mad på bål.

Dengang i 1967 fik børnene adgang gården, besøgte bondemanden og hans kone og lærte dyrenes anatomi ved at mærke, kæle og klappe. I år venter der børnene en spændende workshop med ”Stemmedoktor”, der sætter fokus på, hvordan man bruger stemmen. Det sker allerede på Sommerskolens første dag. Stemmen er helt central, når vi kommunikerer, ikke mindst når man som børnene på sommerskolen har svært ved at aflæse kropssproget hos de mennesker, de taler med.

Hvert år i 50 år har børnene deltaget i et fælles program, der suppleres med målrettede aktiviteter efter børnenes alder. Også i år venter udflugter, konkurrencer, sport og svømmehal.

Understøtter inklusion af børn i kommunerne

Søndag ankommer børnene og bliver fordelt. Sommerfugle i maven, gensynsglæde, finde sit telt og sin gruppe. Nogle er med for første gang. Andre har været her mange gange. Og en gruppe er med for sidste gang. Næste år er de for gamle til at deltage.

– For børn med alvorlig synsnedsættelse er sommerskolen på Synscenter Refsnæs et vigtigt supplement til hverdagen der hjemme. Vi lever i en tid, hvor inklusionen buldrer der ud af i landets kommuner, konstaterer centerleder Kenn Steen Andersen.

– Synscenteret er det landsdækkende og højt specialiseret tilbud for børn og unge med synsnedsættelse og blindhed. Synscenteret understøtter den lokale inklusion af børnene og de unge lokalt i dagtilbud og skoler. Til daglig sker det med rådgivning, vejledning og kurser for børnene, forældrene og deres pædagoger og lærere. Synscenter Refsnæs har den ekspertise, der sikrer at børnenes særlige behov tilgodeses. Målet er børnene i skolen modtager undervisning med den nødvendige understøttelse, der kompenserer for deres handicap. For et barn med synsnedsættelse er det for eksempel alfa og omega at lære at komme rundt på egen hånd, ligesom det er vigtigt at tilegne sig og læse et skrift sprog.

– For at sikre en stærk og vellykket inklusion stiller Synscentret en værktøjskasse til rådighed, -fortæller souschef Berit Houmølle.

Den indeholder viden og tilbud, målrettet det enkelte barn. En del af denne værktøjskasse er at kende andre ”i samme båd”, at møde rollemodeller og børn som dig selv. Nogen man kan dele erfaringer og bekymringer med. Et bevis på, at du er ikke alene. Sommerskolen danner rammen om den slags fællesskaber. På Refsnæs bevæger børnene sig hjemmevant rundt på egen hånd. Med stok, briller eller arm fra en kammerat med synsnedsættelse.

Berit Houmølle fortsætter: – På sommerskolen oplever mange børn at være afsted alene uden forældre og pårørende for første gang. Her er rammerne til stede, og de kan være børn og dyrke kammeratskabet. Børnene motiveres til at være aktive og opsøgende. De klarer sig selv i et forrygende tempo, fordi de kender omgivelserne – og de voksne på Refsnæs kender børnene.

– Behovet for at supplere de lokale tilbud er stort, supplerer afdelingsleder Nanette Borges.

– Det viser interessen for sommerskolen. Både børnene, deres familier og landets synskonsulenter melder positivt tilbage år efter år. Sommerskolen sikrer, at elever – der til daglig er inkluderet i lokale tilbud – får oplevelser, der er målrettet børn og unge med synsnedsættelse og blindhed. Det sker gennem aktiviteter, der udvikler børnene i retning af at mestre flere færdigheder og styrke deres mulighed for at gennemføre deres skolegang, tage en ungdomsuddannelse og komme i beskæftigelse som voksne.

Børnene er nok ligeglade med at 2017 er jubilæumsår. Men de er ikke ligeglade med at komme på sommerskole og få tid til at lege sammen og danne fællesskaber med andre børn med synsnedsættelse.

Ved yderligere spørgsmål kontakt venligst
Kenn Steen Andersen, centerleder, tlf.: 5123 1224, [email protected]
Berit Houmølle, souschef og områdeleder, tlf.: 6062 1115, [email protected]
Nanette Borges, afdelingsleder i Specialrådgivningen, tlf.: 2230 0477, [email protected]

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.