Mit første job

Er du ung, har du et synshandicap og er det noget for dig at få dig et fritidsjob? Eller kender du én der er og har? Så læs denne opfordring:

Alt for mange danskere med et synshandicap kommer ikke i arbejde.

Dette vil Dansk Blindesamfund, Dansk Blindesamfunds Ungdom og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede forsøge at gøre noget ved. Vi har en ide om at tidlig erfaring med erhvervslivet kan være gavnligt for unge med et synshandicap, så man senere i livet hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

I første omgang vil vi undersøge, hvor stort behovet for fritidsjob blandt unge med et synshandicap er.

Vi vil derfor gerne i kontakt med unge med et synshandicap i alderen 15 til 24 år, der har lyst til et fritids- eller studiejob, har et nu eller har haft et. 

I første omgang vil vi gerne stille nogle spørgsmål omkring dit behov for arbejde samt lidt om dine eventuelle erfaringer med erhvervspraktik i skolen. Hvis vi på baggrund af svarene kan konstatere, at der er et behov for at finde fritidsjob til unge med et synshandicap, så vil vi sammen arbejde på at finde job hos relevante arbejdsgivere.

Vi forventer at have et overblik over behovet for fritidsjob i januar måned 2018. Og bemærk, at du ikke er forpligtet til at deltage i en eventuel næste fase af projektet.

Har du lyst til at deltage i behovsundersøgelsen?

Skriv eller ring til Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund inden den 24. november med oplysninger om alder, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Christian kan kontaktes på Mail: [email protected] eller på telefon: 38 14 88 78. Skriv “Mit første job” i emnefeltet.

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.