Mit første job – flere unge med synshandicap i arbejde!

Mit første job var et pilotprojekt iværksat af Dansk Blindesamfund (DBS), Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) og Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS).

Alt for mange borgere med et synshandicap kommer ikke i arbejde og udviklingen er gået fra dårlig til elendig. Dette er senest i 2017 dokumenteret af Vive – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd: https://www.sfi.dk/publikationer/blinde-og-staerkt-svagsynedes-levevilkaar-13594/

Der må være noget i den nuværende indsats, der ikke virker.

DBS, DBSU og LFBS ønsker at ændre denne udvikling.

Vi tror på, at tidlig erfaring med erhvervslivet kan være gavnligt for unge med et synshandicap, så man senere i livet hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Pilotprojekt

Mit første job havde til formål at afklare hvorledes flere unge med synshandicap i alderen 15 til 24 år kunne få erhvervserfaring gennem fritids- og studiejobs.

Et action learning pilotprojekt i foråret 2018, der havde fokus på de 15 til 24-årige med synshandicap. Projektet forsøgte at få skabt et match mellem unge med synshandicap og virksomheder ved brug af netværk og civilsamfundets organisationer. Gennem en række konkrete aktiviteter skulle projektet være med til at indsamle konkret viden om unge med synshandicap, behov og mulighederne.

Frivillige formidlede kontakten mellem virksomheden og den jobsøgende, som så har været i en direkte og selvstændig dialog – enten direkte eller via samarbejdspartnerne. En proces der på mange måder minder om det private arbejdsmarkeder uden medvirken af offentlige aktører.

3 ud af de 7 personer, der deltog i projektet, er kommet i arbejde. 2 personer har deltaget i samtaler, en her fået tilbudt et job, men har sagt nej og en er uden job.

Læs hele rapporten her!

 

Har du et job til en synshandicappet?
Kan du og din virksomhed tilbyde en synshandicappet et job? Det kan være et fritidsjob eller et studiejob. Det kan være på fuld tid eller mindre.

Tidlig erfaring med konkret arbejde er vigtigt for unge med et synshandicap, så de hurtigt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder alle unge – men du må gerne give en synshandicappet en chance. De kan mere end du tror. Vi hjælper dig gerne med at få vores børn i arbejde.

 

Er du ung og har du et synshandicap?

Er du ung, har du et synshandicap og er du i alderen 15 til 25 år og har lyst til et fritids-, studiejob eller bare et job, så kontakt LFBS – Mit første job. Send venligst din fødselsdato, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi vil herefter vende tilbage og bede dig udfylde et kort CV.

 

Kontakt
Claus Sørensen tlf. 50 81 80 48 og cso@outlook.dk
Skriv “Mit første job” i emnefeltet.

 

Unge med Synshandicaps i arbejde

DBSU har produceret nogle fremragende tema-film om unge med synshandicaps i arbejde.

 

Kold College

Adham Usama El-Sussi går på Kold College og tager en erhvervsuddannelse som kok. Se hans oplevelse som studerende på en erhvervsuddannelse, og mød de vigtige aktører der skal til for en lykkelig uddannelse

Se filmen her: https://www.facebook.com/ungblind/videos/1382079091922906/

 

Blindes arbejde

Camilla Hein Sindrup er mere selvstændig, fordi hun har et arbejde. For hende er det ikke nogen forskel om man er ung eller gammel, når man arbejder som butiksassistent i Blindes Arbejde.

Se filmen her: https://www.facebook.com/ungblind/videos/725429144467048/