Nye vejledninger skal styrke børns uddannelsesparathed

Synscenter Refsnæs og Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner beskriver, hvad børn og unge med synsnedsættelse har brug for at lære og få støtte til for at klare sig som jævnaldrende med fuldt syn.

Af Synscenter Refsnæs, bragt i Øjensynligt nr. 1 2021

Yderst få børn og unge under 18 år er officielt registreret med et synshandicap, så pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre fagpersoner møder sjældent en af dem. Man kan derfor ikke forvente, at de har kendskab til, hvad det betyder at have en synsnedsættelse. Det er en af grundene til, at Synscenter Refsnæs i samarbejde med LFBS og Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner nu har udgivet ni forskellige vejledninger.

Vejledningerne giver viden, inspiration og handlingsanvisende råd til, hvordan fagpersonale i pædagogisk arbejde og undervisning understøtter børn og unge med synsnedsættelse. Vejledningerne kan også bruges af forældre til at støtte deres søn eller datter, ligesom forældre kan læse om, hvordan andre familier tackler dilemmaer og udfordringer ved at have et barn eller ung med en synsnedsættelse.

Pejlemærker for ’det ekstra’
De ni vejledninger dækker hver sin aldersgruppe: 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år, overgange for småbørn, indskoling, mellemtrin, udskoling, overgange for 0-17 år og en vejledning målrettet forældre og familier.

Alle vejledninger bygger på det, der kaldes ’De udvidede læringsmål’. Det er en anerkendt, international metode, som Synscenter Refsnæs har tilpasset en dansk kontekst. Alle børn skal lære det, der står i de almene læreplaner og fælles mål i dagtilbud og grundskole, men det er oftest ikke i sig selv nok, når man har nedsat eller ingen syn.

De ni udvidede læringsmål beskriver derfor ’det ekstra’, som børn og unge med synsnedsættelse skal lære for at kunne lære det samme som andre børn. Det kan f.eks. være orientering og mobility, ADL (almindelig daglig levevis), kompenserende kommunikation og effektiv sansebrug, men også hvordan man styrker sociale kompetencer, selvtillid og selvbestemmelse og bliver forberedt til uddannelse og arbejdsmarked.

På synsområdet har man altid arbejdet med de udvidede læringsmål, men det er nyt, at der sker en omfattende og systematisk indsamling af viden.

Bryde negativ udvikling
De nationale vejledninger er udarbejdet i et nationalt projekt på børnesynsområdet (2018-2020). Projektets langsigtede formål er at fremme mulighederne for, at børn og unge med synsnedsættelse kvalificerer sig til videreuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og aktiv samfundsdeltagelse.

Projektet skal styrke den tidlige indsats og imødegå uhensigtsmæssige forløb, der ikke bidrager til barnets trivsel, udvikling og læring samt imødegå forekomsten af de risikofaktorer, der fremgår af Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse.

Du finder de ni vejledningerne på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk

Mere information: vicecenterleder Berit Houmølle, [email protected] / tlf 60 62 11 15

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.