Sådan hjælper du dit barn i arbejde

Af Annette Haugaard, redaktør Øjensynligt, bragt i blad nr. 1, 2019

1: Hav forventninger
Forældre skal først og fremmest forvente det samme af et synshandicappet barn som af søskende og jævnaldrende. Både socialt, personligt, fagligt og i forhold til, at de også en dag tager en uddannelse og får arbejde som voksne.

2: Giv pligter
Forestillinger om job begynder tidligt. Svagsynede og blinde børn har også godt af at gå ud med skraldespanden, vaske op eller smøre
sin egen madpakke. Det giver erfaring med at bidrage til fællesskabet, først i familien og senere på arbejdsmarkedet.

3. Lad dem drømme
Børn har brug for at drømme. Om at blive statsminister, astronaut, brandmand, frisør, professionel fodboldspiller eller popsanger. Lad dem leve drømmen ud i fantasi og leg, og når de bliver ældre, så hjælp dem til at undersøge, hvor realistisk det er, og hvad drømmen kræver. Lad dem f.eks. stille spørgsmål til eller møde personer i drømmejobbet.

4. Tal om arbejde i detaljer
Seende børn oplever arbejdsmarkedet gennem øjnene. At nogen sætter varer på hylder i supermarkedet, andre kravler på stillads med en hammer eller går i hvid kittel og undersøger patienter med stetoskop. Synshandicappede børn har brug for i stedet at lytte til konkrete, detaljerede fortællinger om, hvad familien selv laver på arbejdet, hvad naboen gør, og hvordan voksne i nærsamfundet arbejder og ser ud. Snak ved middagsbordet.

5. Skub ud i verden
Forældre skal opmuntre deres barn til at gøre noget uden for hjemmet, for man lærer om arbejde ved selv at arbejde. Lad dem lave loppemarked på fortovet eller servere saft og kage til sommerafslutning i gymnastikforeningen eller ved vejfesten. Hjælp dit barn til at få et fritidsjob som babysitter, hundelufter eller bilvasker.

6. Giv dem rollemodeller
Lad dit barn møde unge og voksne med et synshandicap, der er i uddannelse eller arbejde, og som mestrer deres liv. Så kan barnet spejle sig i, at det er muligt og føje det til sin egen selvforståelse og identitet. Hjælp evt. barnet med at finde ud af, hvilke skridt rollemodellen tog for at nå sit mål.

Anbefalingerne bygger på undersøgelser og erfaringer fra den anerkendte amerikanske karriererådgiver med speciale i syn Karen Wollfe.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.