Uddannelse er ekstra vigtigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det i højere grad er nødvendigt for mennesker med synshandicap at have en kompetencegivende uddannelse for at få et job.

En fremtid som ufaglært arbejdskraft er langt mere urealistisk, når man lever med et synshandicap, end hvis man har fuldt syn. For afgangseksamen fra folkeskolen eller en studenterhue er sjældent tilstrækkeligt til at få mennesker med nedsat syn eller blindhed ind på arbejdsmarkedet.

Det viser den første statistiske undersøgelse på området, som Instituttet for Blinde og
Svagsynede (IBOS) har lavet i samarbejde med Danmarks Statistik, Dansk Blindesamfund og Nota baseret på data om 14.000 blinde og svagsynede.

Mere end halvdelen af denne gruppe har ingen kompetencegivende uddannelse, mens det kun er tilfældet for hver tredje i den øvrige befolkning. Og dobbelt så mange 30-34-årige
med synshandicap starter deres karriere uden en uddannelse bortset fra grundskole eller
gymnasium.

Klar faglighed er vejen frem

Ifølge IBOS understreger den nye undersøgelse, at tydelige faglige kompetencer er nøglen til et job, når man har nedsat syn.

”Statistikken bekræfter, hvad vi ved fra vores generelle indsats på arbejdsmarkedsområdet,
nemlig at beskæftigelse kræver en klar faglighed. Det er sværere for mennesker med synshandicap og uden uddannelse at gøre sig gældende. Det skyldes bl.a., at en lang række ufaglærte jobs er relativt uforenelige med en væsentlig synsnedsættelse,” siger Isak Kornerup Houe, dokumentationsmedarbejder på IBOS.

”Det er ikke i sig selv så overraskende. Det er til gengæld mere overraskende, at statistikker viser, at det i høj grad er længere uddannelser, der synes at give erhvervsmuligheder. Det kan tolkes som om, at det er nødvendigt, at blinde og svagsynede har en ret specifik faglighed for at få en fair chance på arbejdsmarkedet.”


Styrk indsats for børn og unge

IBOS vil bruge den nye undersøgelse til bl.a. at øge sit fokus på at styrke indsatsen for, at børn og unge med synshandicap kan gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

“Den positive version er undersøgelsen er, at der er et overset potentiale i at få flere mennesker med synshandicap på arbejdsmarkedet. Det vil bl.a. kræve en sammenhængende indsats, hvor unge får mulighed for at få støtte og vejledning og de rette hjælpemidler og synskompenserende strategier,” siger Isak Kornerup
Houe.

”Det er afgørende, at skoler indtænker en specialiseret faglighed, der kan hjælpe til at
finde og skabe de relevante løsninger for elever med synshandicap. Det er vigtigt, at der laves individuelle vurderinger af, hvad hvert enkelt barn og ung har brug for. Det kan være i form af hjælpemidler og kompenserende strategier, men i høj grad også at fjerne strukturelle barrierer, så man f.eks. kan gå til eksamen eller få forlænget sin studietid eller praktikperiode.”

Isak Kornerup Houe kan kontaktes på [email protected] eller tlf. 51 80 52 40

Julie Giese
Julie Giesehttp://www.ibos.dk
Julie Giese er kommunikationsmedarbejder på IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede