Salling Group har handicap på dagsordenen

Danmarks største detailkæde arbejder målrettet på at være en mangfoldig virksomhed for ansatte med synlige og usynlige funktionsnedsættelser.

Af Claus Sørensen, medlem af LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 3 2022

“Hvert eneste år rækker vi ud til medborgere som pga. stress-diagnoser, langtidsledighed, fysiske og psykiske handicap eller andre årsager er på kanten af arbejdsmarkedet.”

Sådan beskriver en af Danmarks store virksomheder med 62.000 ansatte sig selv, og i koncernen bag bl.a. Nette, Føtex og Bilka handler man også på ordene.

“Ansættelse af mennesker med handicap er en vigtig del af vores HR-politik. Vi fokuserer på, hvad den enkelte kan byde ind med og finder ved fælles hjælp svar på de udfordringer, der måtte være,” siger Susanne Leire, der er en af to senior-partnere i HR-gruppen, der arbejder specifikt med inklusion sammen med ti mangfoldighedskonsulenter.

Specialviden i HR

HR-teamet med fokus på mangfoldighed samarbejder tæt med jobcentre, socialforvaltninger og organisationer.

“Herigennem møder vi en del kandidater, som har forskellige handicap. Vi hjælper vores enheder rundt om i landet med at bygge bro til deres eksterne samarbejdspartnere for at hjælpe mennesker uden for arbejdsmarkedet ind i vores fællesskab ved at skabe det gode match i virksomheden,” siger Susanne Leire.

“I HR-teamet bruger vi vores viden om bl.a. handicapkompenserende ordninger, når det giver mening, ligesom vi har en mentorordning i virksomheden.”

Godt fra start

Heller ikke Salling Group registrerer, hvor mange af deres medarbejdere, der har et handicap, men de har f.eks. omkring 1400 fleksjobbere ansat.

“Det vigtigste for os er, at man bliver en del af fællesskabet på lige fod med alle andre,” siger Susanne Leire og understreger, at man som ung med et handicap f.eks. kan komme i erhvervspraktik i Salling Group, ligesom man kan søge et studiejob eller en elevplads.

“Vi bestræber os altid på at have en god og konstruktiv dialog, så vi fra starten får styr på de rette rammer, der gør, at den enkelte kan trives og udvikle sig. F.eks. har vi en blind kollega på et af vores lagre, og vi er ekstra opmærksomme på sikkerheden, fordi vi håndterer mange varer og maskiner, så der ikke må opstå uhensigtsmæssige eller farlige situationer.”

Få mere viden: Er du interesseret i et job i Salling Group, kan du henvende dig på dit jobcenter eller skrive til [email protected]

Claus Sørensen
Claus Sørensen
Claus er medlem af LFBS og er far til Jens Christian, 29 år, der er svagsynet. Claus er også formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Vallensbæk.